Tehnilised küsimused

 Ei saa Crowdestate'i sisse logida

Peale meiepoolseid muudatusi tarkvaras võib mõnikord ette tulla olukordi, kus kasutajad ei saa Crowdestate.eu süsteemi sisse logida. Sellise olukorra põhjuseks on tavaliselt kasutaja veebilehitseja vahemällu salvestatud vanema tarkvaraversiooni jäänused.

Olukorra lahendamiseks piisav kasutatava veebilehitseja vahemälu tühjendamisest.

 Kui kiiresti jõuab minu pangaülekanne investeerimiskontole?

Väga tähtis! Kasuta alati pangaülekande teostamiseks investeerimiskontoga seotud unikaalset viitenumbrit. Nii kindlustad, et ülekande laekumine investeerimiskontole toimub automaatselt. Viitenumbri leiad oma investeerimiskonto juurest pangaülekande sektsioonist.

Eestisisese pangaülekande laekumise kiirus sõltub sellest, mis pangast ülekanne on teostatud.

 • Crowdestate'i kodupank on LHV. Teostades pangaülekande LHV pangast meie pangakontole, jõuab ülekanne kohale minutitega, ning korrektse viitenumbri olemasolu korral toimub laekumine teie investeerimiskontole automaatselt. Teile saadetakse õnnestunud sisemakse kohta ka e-kirjaga teavitus.
 • Teostades ülekande mõnest muust pangast, töödeldakse makset pankadevaheliste maksete (SEPA) graafikujärgselt, üldjuhul vähemalt hommikul, lõunal ja õhtul (3 - 5x päevas). Kui ülekanne on Crowdestate'i pangakontole laekunud, ja kasutatud on korrektset viitenumbrit, toimub sissemakse investeerimiskontole automaatselt. Teile saadetakse õnnestunud sisemakse kohta ka e-kirjaga teavitus.

Kui soovid, et sinu pangaülekanne laekuks võimalikult kiiresti, on võimalik kasutada vahendusteenust, näiteks eestimaine Transferfast tagab kiired ülekanded kõikidest Eesti pankadest.

Euroopa Liidu riikidest teostatud maksed toimuvad samuti SEPA põhimõtete järgselt ja sarnase kiirusega.

Kõigist muudest pankadest ülekandeid teostades palume pangaülekannete töötlemise ja laekumise kiiruse täpsustada üle kohaliku pangaga. Soovi korral on võimalik kasutada ka vahendusteenust, nagu näiteks Transferwise.

Vahendusteenuse kasutamisel palume kindlustada, et teenuse edastatud makse andmetes kajastub teie nimi ning investeerimiskonto viitenumber!

 Kuidas ma saan endale uue salasõna tellida?

Meie salasõna vahetuse teates olev individuaalne link aegub 24 tunni jooksul alates teate saatmisest.

Juhul, kui kasutaja ei jõudnud selle aja jooksul oma salasõna uuendada, on tal iseseisvalt võimalik endale uus salasõna vahetuse teade tellida avalehelt alljärgnevalt:


Klikkides lingile "Unustasid oma salasõna?", avaneb alljärgnev aken:


Palun sisesta sinna oma Crowdestate'iga liitumisel registreerimiseks kasutatud e-posti aadress.

Kasutaja salasõna uuendamiseks meie poolt saadetavas e-kirjas olevat linki.

 Mida teha, kui investeerimiskorraldus ebaõnnestus?

Investeerimistehingu ebaõnnestumiseks võib olla mitu erinevat põhjust. Järgnevalt toome välja levinuimad koos võimalike lahendustega.

1) Kasutaja ei sisesta tehingu kinnitamiseks vajalikku mobiiltelefonile saabuvat SMS koodi selleks ette nähtud 3 minuti jooksul

o Palun proovi tehing uuesti teostada ning kinnita tehing kindlasti SMS koodiga ettenähtud 3 minuti jooksul.

2) Mobiiltelefonile ei saabu SMS koodi, mida tehingu kinnitamiseks sisestada

o Vt punkti "Probleemid SMS-iga"

3) Kasutaja või Crowdestate’i poolsed tegurid, mis takistavad platvormi korrektselt toimimist investeerimistehingu teostamise hetkel

o Proovi kasutusel oleva internetilehitseja asemel kasutada teist internetilehitsejat (Internet Explorer’i asemel Mozilla Firefox’i jne)

o Võta ühendust Crowdestate’i klienditoega

4) Mõni muu tegur

Kui Crowdestate’i platvormi kasutaja on jõudnud investeerimistehingu teostamisel selle kinnitamiseni, broneeritakse tema investeerimiskontolt vastav summa investeerimistehingu katteks. Tehingu kinnitamise ebaõnnestumise korral tagastatakse broneeritud summa 5-10 minuti jooksul kasutaja investeerimiskontole.

 Probleemid lepingu sõlmimise või SMS koodiga

Crowdestate’i platvormil on oluliste tegevuste kinnitamiseks vajalik sisestada investeerimiskontole eelnevalt märgitud mobiiltelefoni numbrile saabuv SMS kood. Selliselt on vaja kinnitada:

 • Investeerimiskonto loomine ning sellel teostatavad muudatused
 • Investeerimistehing

Nimetatud tegevuste puhul on alati vaja kinnituseks sisestada SMS kood. Kui SMS koodi mobiiltelefonile ei saabu palume teostada järgmised tegevused:

 1. Kontrolli, et investeerimiskontol on korrektne mobiiltelefoninumber, mis sisaldab ka rahvusvahelist suunakoodi (Eesti numbritel +372 XXX XXX)
 2. Laadida veebilehitsejas lehekülg uuesti ning proovida tegevust korrata
 3. Teha mobiiltelefonile restart ning proovida tegevust korrata

Alternatiivina SMS koodile on nüüd võimalik kasutajatel tehingute teostamiseks ka Google Authenticator äppi. Selle saad aktiveerida oma kasutajakonto seadete alt olles eelnevalt Crowdestate'i lehele sisse loginud ning valides ülevalt paremalt nurgast omanimelise menüü. 

Kui eelpoolmainitud tegevustest abi ei ole, palume võtta meie klienditoega ühendust e-postiaadressil info@crowdestate.eu või telefonil 6 599 111

Verifitseerimine

 Eraisik: Kuidas ennast verifitseerida?

Mine “Minu Profiil” alla ja vali “Kinnita identiteet”. Tutvu privaatsusnõudega ja nõustu kasutustingimustega. Seejärel vajuda sinisele Veriff nupule ning sind suunatakse Veriff keskkonda, kus pead tegema pildi endast, dokumendi ees-ja tagaküljest (vajadusel ka pilt endast ja dokumendist).

Piltidega õpetuse leiad siit: https://blog.crowdestate.eu/2018/crowdestate-ja-veriff-kuidas-kinnitada-identiteet/

 Ettevõte: Kuidas ennast verifitseerida?

Mine “Minu Profiil” alla ja vali “Kinnita identiteet”. Tutvu privaatsusnõudega ja nõustu kasutustingimustega.  Seejärel vajuda sinisele Veriff nupule ning sind suunatakse Veriff keskkonda, kus pead tegema pildi endast, dokumendi ees-ja tagaküljest (vajadusel ka pilt endast ja dokumendist).

Piltidega õpetuse leiad siit: https://blog.crowdestate.eu/2018/crowdestate-ja-veriff-kuidas-kinnitada-identiteet/

Kui see on tehtud, siis mine enda investeerimiskonto seadetesse ning lisa juurde vajalik dokument, mis tõestab, et oled ettevõttega seotud - juhatuse liige, esindusõigusega.

 Kui verifitseerimine ebaõnnestus
 1. Kõigepealt vaata, et su veebikaamera ei ole kleepsuga kaetud ning Veriff keskkonnal on ligipääs veebikaamerale.
 2. Ole kindel, et sul on “Minu Profiilil” märgitud täpselt sama nimi, mis esineb ka dokumendil (täispikknimi).
 3. Kasuta Google Chrome, Mozilla Firefoxi või Safarit.
 4. Kui oled prillikandja, siis tee pildid ilma prillideta.
 5. Pildid tuleb teha ise, ära lase kellelgi teisel enda eest pilte teha.
 6. Enamlevinud põhjus on halb pildi kvaliteet, võimalused kasuta teist seadet (nutitelefon, tahvelarvuti, sõbra arvuti, millel on parem veebikaamera).

Kui siiski ei õnnestunud palun võta ühendust Veriffi klienditoega support@veriff.com.


 Miks ma pean verifitseerima?

Oma kasutajate tuvastamine on seotud nii uute rahapesu tõkestamise reeglitega kui ka meie plaaniga taotleda Finantsinspektsioonilt makseasutuse tegevusluba.  

Dokumendi üles laadimine ja ID-ga digiallkirjastamine ei ole seaduste mõttes kahjuks piisav, vajalik on pilt nii iseendast, dokumendist kui ka endast koos dokumendiga.

Loe lähemalt, miks otsustasime verifitseerimise kasuks: https://blog.crowdestate.eu/2018/crowdestate-vastab-miks-otsustasime-verifitseerimise-kasuks/

 Mis juhtub kui ma ei verifitseeri?

Varsti pole võimalik investeerimistaotlust esitada ning järelturul tehingud teha (investeeringud osta/müüa).

 Mul ei ole veebikaamerat

Verifitseerida saab ka tahvelarvuti või nutitelefoni kaudu.

Võimalus on kasutada ka enda tuttava sülearvutit, millel on veebikaamera olemas.

 Mul on 2 kasutajakontot, ühe sain verifitseeritud, aga teist mitte.

Palun kirjuta info@crowdestate.eu, kus täpsustad milline kasutajakonto sai verifitseeritud ja milline mitte. Suure tõenäosusega peame kaks kasutajakontot kokku tõstma ehk liigutame investeeringud ühelt kontolt teisele.

Mõisted

 Erinevad kapitali tüübid ja nende tähendused

Omakapital on omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapital ning see kuulub välja maksmisele kõige viimasena.

Mezzanine ehk vahefinantseerimine on ettevõtte omakapitali ja tagatud laenude vahele paigutuv hübriidkapital (allutatud laen või eelisomakapital), mis on omakapitalist madalama riskiga ning mis makstakse kapitali omanikule välja peale pangalaenude tagastamist, kuid enne omakapitali väljamakseid. Lisaks tavapärasele intressile võivad mezzanine kapitalile lisanduda projekti kasumlikkusest sõltuvad preemiad.

Tagamata laen on omakapitali ja tagatud laenude vahepealne kapitalikiht, mille riskitase on kõrgem kui tagatud laenudel, samuti on kõrgem ka selle kapitalikihi tulusus. Tagamata laen tasutakse kapitali omanikule peale tagatus laenukohustutste kustutamist.

Tagatud laen on kõige turvalisem ja vastavalt ka kõige madalama tulususega kapitaliliik, millle tagatiseks on tavaliselt ettevõtte varadele seatav hüpoteek või muu pandi liik. Tagatud laenud tagastakse alati kõige esimeses järjekorras.


 Erinevad kinnisvara investeeringu liigid ja nende tähendused

Üüriprojekt - Investeeringud olemasoleva rahavooga projektidesse.

Arendus - Investeeringud kinnisvara arendusprojektidesse (hoonete ehitamine ja müük).

Spekulatiivne - Riskantsed varajase faasi investeeringud kinnisvarasse, kus arendusprojekti põhiparameetrid on teada, kuid need võivad projekti elluviimise kõigus oluliselt muutuda (nt kinnistu detailplaneerimise protsess, selle kestvus ja selle käigus tekkiv ehitusõigus).


 Erinevad varaklassid ja nende tähendused

Käibekapital on ettevõtte jooksva äritegevuse finantseerimiseks vajalik kapital.

Investeering on ettevõtte arendusse, eelkõige põhivahenditesse paigutatav kapital.

Sildfinantseerimine on ajutine lühiajaline finantseering, tavaliselt asendatakse hiljem pikaajalise ja püsivama iseloomuga finantseerimislahendusega.

M&A on ettevõtete ühinemiste ja ülevõtmiste finantseerimine.


 Kohalik riikliku taustaga isik

Kohalik riikliku taustaga isik on ülal nimetatud isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.

 Lähedane kaastöötaja

Lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga; füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku kasuks.

 Mida tähendab tootlus aasta baasil?

Aasta baasil tähendab tootlust põhiosalt ühes aastas. Kui projekt on pikem kui aasta, siis toimub arvestus vastava koefitsiendiga.

 Mis on LTV?

LTV on akronüüm inglise keelesest väljendist Loan to value ja tähendab laenusumma ja vara väärtuse suhet väljendatuna protsentides ehk kui kinnisvara väärtus on 50 000€ ja laenusumma on 40 000€, siis LTV on 40000/50000 = 80%. Maksimaalne LTV oleneb suuresti tagatisvarast. 

Crowdestate platvormil on maksimaalseks LTV-ks kuni 80%.

 Mis on SPV?

SPV on laialt levinud lühend inglisekeelsest terminist Special Purpose Vehicle, millega tähistatakse ühe konkreetse tegevuse või investeeringu jaoks loodud ettevõtet. 

Crowdestate kasutab SPV-sid oma liikmete kinnisvarainvesteeringute hoidmiseks – iga investeering kuulub eraldiseisvale SPV-le. Selline lähenemisviis tagab tehtud investeeringute iseseisvuse, turvalisuse ning läbipaistvuse.

Loe sellest lähemalt meie blogist: Investeerimine kinnisvarasse

 Mis on intressioksjon?

Intressioksjoni eesmärgiks on pakkuda kapitali kaasajale võimalikult madalat laenuintressi. Intressioksjon on turuplats, kus Crowdestate määrab laenutaotlusse sisestatud andmete põhjal investoritele pakutava maksimaalse intressimäära ning oksjonil osalevad investorid teevad rahastuskampaania ajal intressimäära osas vähempakkumisi. Rahastuskampaania lõppedes selguvad laenu lõplik intressimäär ning laenu rahastamisel osalevad investorid.

Näide: Crowdestate on Laenusaajale (Sponsorile) indikeerinud maksimaalseks laenusummaks 450 000 EUR ning maksimaalseks intressimääraks 12%. Oksjoni tulemusel laekusid alljärgnevad pakkumised, mis järjestatakse madalaimast intressimäärast suurimani:

A. 150 000 EUR, intressiga 10%

B. 200 000 EUR, intressiga 10,5%

C. 150 000 EUR, intressiga 11,2%

D. 200 000 EUR, intressiga 11,5%

E. 100 000 EUR, intressiga 12%

F. 150 000 EUR, intressiga 12%

Kokku laekus pakkumisi summas 950 000 EUR ehk rohkem, kui Laenusaaja soovis laenu saada. Kampaania lõppemisel alustatakse laenusumma täitmist madalaima intressimääraga pakkumisest. Täies mahus osalevad pakkumised A ja B, kogusummas 350 000 EUR. Pakkumine C osaleb vabas osas, ehk 100 000 EUR suuruses summas, tema poolt esitatud investeerimissoovist jääb 50 000 EUR täitmata.

Kõikide pakkujate tegelikuks intressimääraks saab olema viimase osaleva pakkuja poolt soovitav intressimäär (antud näite puhul osaleja C poolt pakutud 11,2%).

 Mis on kapitalikahjum?

Kapitalikahjum on arvestuslik näitaja, mis on tänase ostuhinna ja investeeringu põhisumma väärtuse vahe.

 Mis on ühisinvesteerimine?

Ühisinvesteerimine (ingl. – “crowdinvesting”) on ühisrahastamise alaliik, kus kasumit taotlevad investorid paigutavad oma raha väiksemate summade kaupa ühistesse suurematesse äriprojektidesse või ettevõtetesse. 

Finantseeritud äriprojektist saadav tulu jaotatakse projekti rahastanud investorite vahel proportsionaalselt nende investeeringule. Ühisinvesteerimine võimaldab rahastada suuremaid äriprojekte, mida üksikud investorid ei jaksa iseseisvalt finantseerida.

 Mis on ühisrahastamine?

Ühisrahastamine (ingl. – Crowdfunding”) on innovatiivne, peamiselt internetipõhine erinevate projektide finantseerimiseks kasutatav meetod, kus projekti elluviimiseks vajaminev raha kogutakse väikeste summade kaupa kokku paljude erinevate inimeste käest. 

Ühisrahastamist on kasutatud nii heategevuslike, poliitiliste kui ka äriliste projektide rahastamiseks. 

Tuntuimad ühisrahastusplatformid on näiteks Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe jne, Eesti tuntuim ühisrahastusplatform on Hooandja.

 Pereliige

Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; laps ja tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem.

 Riikliku taustaga isik (PEP)

Riikliku taustaga isik (PEP) on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuht, minister, ase- või abiminister; parlamendiliige või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liige, erakonna juhtorgani liige; ülemkohtu ja riigikohtu liige; riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liige; suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser; riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liige; rahvusvahelise organisatsiooni juht, juhi asetäitja ja juhtorgani liige või samaväärseid ülesandeid täitev isik, kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses.

 Tegelik kasusaaja

Tegelik kasusaaja on:
füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse;

äriühingu puhul füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil. Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25%-list osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühingus, mis on füüsilise isiku kontrolli all, või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all;

usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul füüsiline isik, kes ühendust otsese või kaudse omamise kaudu või muul viisil lõplikult kontrollib ja kes on sellise ühenduse: asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud; usaldusisik, vara valitseja või valdaja; vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud; või soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb.

Investeerimine

 Investeeringu minimaalsed ja maksimaalsed suurused

Iga investeeringu minimaalseks suuruseks 100 eurot ning investeerida saab 100 euro intervallidega (näiteks 100, 200, 500, 1000 jne eurot).

Investeerimisvõimalus avaneb esimeseks 24-tunniks eelbroneerimisperioodiga. See tähendab, et selle perioodi jooksul saab üks investor teostada ühe investeerimiskorralduse soovitud maksimaalses investeeringu summas. Kui eelbroneerimine saab läbi, siis määrab lõpliku investeeringu summa investeerida soovivate investorite arv. Investeeringu summa jääb 100€ ja sisestatud maksimaalse investeeringu vahemikku.

Eelbroneerimisperioodi kohta saab lähemalt lugeda siit: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Kas Crowdestate saab minu eest investeerimiskorralduse teostada või broneerida?

Lühike vastus on: Ei

Investeerimistehingu teostamine Crowdestate’i platvormil eeldab vabade vahendite olemasolu kasutaja investeerimiskontol. Juhul, kui kasutajal investeerimiskontol vabu vahendeid ei ole, või need ei jõuaks enne projekti finantseerimismahu täitumist kontole, ei ole Crowdestate’l tehniliselt võimalik kasutaja nimele projektist teatud summat broneerida.

Investeerimistehinguid saab teostada vaid investeerimiskonto omanik vabade vahendite olemasolul.

Investeerimistehinguid saab platvormil teostada vaid investeerimiskonto omanik kasutaja turvalisusega seotud põhjustel. Nagu ka pangakontoga, saab meie investeerimiskontolt vabade vahendite ulatuses tehinguid teostada vaid selle konto omanik, või isik, kellele kasutaja on usaldanud oma paroolidega ligipääsu Crowdestate’i platvormile.

Oluline on teada, et oma kontole lisaisikule ligipääsu andes saabub investeerimistehingute kinnitamiseks vajalik SMS ikkagi vaid ühele – investeerimiskonto andmetesse salvestatud mobiiltelefoni numbrile.

 Kuidas alustada investeerimist?

Investeerimisvõimalustega tutvumiseks pead sa olema Crowdestate’i registreeritud kasutaja. Investeeringu tegemiseks pead sa olema edastanud meile seadusandluses nõutud andmed ja kinnitused.

Registreeritud kasutajana on sul võimalik avada endale üks või mitu investeerimiskontot, mille kaudu toimub Sinu investeeringute tegemine ja tagastamine.

Investeeringu tegemiseks peab Sinu investeerimiskontol olema piisav summa vabasid vahendeid. Vajadusel saad Sa oma investeerimiskontole raha juurde kanda, kasutades selleks Sinu investeerimiskontoga seotud unikaalset viitenumbrit.

Alusta investeerimist investeerimisvõimalustega tutvumisest. Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskitasemega investeerimisvõimalusi. Soovitame sul kaaluda erinevate investeerimisvõimaluste sobivust oma investeerimissoovi pikkuse ning isikliku riskitaluvusega. Sobiva investeerimisvõimaluse puudumisel ära torma investeerima mõnda olemasolevasse, kuid sulle mitte sobivasse võimalusse. Crowdestate lisab regulaarselt uusi investeerimisvõimalusi ning me oleme kindlad, et mõne aja möödudes leiad sa endale sobiva investeeringu.

Sobiva investeeringu leidmisel sisesta enda poolt investeeritav summa ning sõlmi laenuleping. Lepingu sõlmimisel teeb Crowdestate Sinu investeerimiskontole investeeringu summale vastava reserveeringu.

Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks on koos investeeringu tegemiseks vajalik kogusumma, korraldab Crowdestate investeeringu tegemise. Selle käigus kantakse Sinu kontol reserveeritud investeeringu summa edasi raha kaasavale ettevõttele.

Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks ei ole investeeringu tegemiseks vajalikku summat kokku saadud, loetakse sõlmitud laenuleping lõppenuks ning Crowdestate vabastab Sinu investeerimiskontol oleva raha reserveeringust.

 Kuidas jaotatakse kinnisvaraobjektist teenitavat tulu investorite vahel?

Kinnisvaraobjektist teenitav tulu kuulub investorite vahel jaotamisele proportsionaalselt nende poolt tehtud investeeringutele.

Investeeringust teenitavad tulud kantakse regulaarselt Crowdestate’i liikmete investeerimiskontodele, kus liikmetel on võimalik neid endale välja maksta või uuesti edasi investeerida.

 Kuidas katkestada laenulepingut?

Laenulepingut katkestada pole võimalik, investeerides projekti sõlmisid meiega ka vastava lepingu. 

Küll aga saad soovi korral end investeeringu järelturul maha müüa.

 Kuidas toimub projekti väljumine?

Iga investeerimisvõimaluse välja pakkumisel määratleb Crowdestate investeeringust väljumise tingimused. Üldjuhul sätestame igale investeeringule ajahorisondi, kui kaua on plaanis konkreetset investeerimisobjekti hoida. 

Mõne objekti puhul võib eesmärgiks olla ka nt “30%-line hinnatõus” – sellisel juhul müüakse objekt ära kohe, kui selle eest on võimalik saada soetushinnast 30% kõrgemat hinda. 

Näiteks kinnisvaraarenduste puhul lõpeb investeering koos arendusprojekti müügiga.

 Kuidas valida endale sobivat investeerimisobjekti?

Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskiprofiiliga investeerimisvõimalusi - kinnisvaraprojektid, ettevõtete rahastamine kui ka hüpoteeklaenud.

Iga Crowdestate’i liige on vaba otsustamaks, milline investeerimisvõimalus sobib kõige paremini tema investeerimiseesmärkide, investeerimishorisondi ning riskitaluvusega.

 Mida tähendab, kui projekt on “Ootab arveldamist” staatuses?

Investorite kaitseks ei kanna Crowdestate enne projekti Sponsorile raha kuni kõik dokumentidega seonduv on 100% korras. “Ootel” saatus tähendeb, et mõned detailid vajavad veel kinnitamist.

 Miks rahastatakse investeeringuid laenudega ning mitte omakapitaliga?

Crowdestate viis läbi põhjaliku analüüsi, selgitamaks välja juriidiliselt korrektset ning investorite jaoks kõige optimaalsemat rahastamismudelit.

Ühisinvesteerimise eripäraks on asjaolu, et ühte investeerimisobjekti võib raha paigutada mitusada või -tuhat investorit. Omakapitalil põhineva rahastamismudeli korral nõuaks selliselt hulgalt investoritelt raha kaasamine avaliku väärtpaberiemissiooni korraldamist, mis on regulatiivselt keeruline, väga kallis ning aeganõudev.

Seetõttu oleme otsustanud, et tänases õiguslikus keskkonnas on kõige kasulikum rakendada laenudel põhinevat rahastamismudelit.

Investorid rahastavad sobivat investeeringut eritüüpi laenulepingutega, kus intressitulu tekib projektist teenitava tulu jaotamisel investorite vahel.

Investeerimisperioodi jooksul teenitavate tulude väljamaksetega tagastatakse investoritele nende poolt antud laenude põhiosa, mille tulemusel saab kogu investeerimisperioodi jooksul teenitud tulult tekkivat tulumaksukohustust edasi lükata viimase põhiosamakseni.

Koos investeerimisperioodi lõpuks tehtava viimase maksega makstakse investoritele välja kinnisvaraobjekti müügist saadav tulu.

Crowdestate’i poolt välja töötatud rahastamismudel tagab investoritele kinnisvaraomanikuga võrdse tulususe ning võimaldab lükata tulumaksukohustuse edasi kaugemasse tulevikku.

 Millist ja kui suurt tulu võiks ma oma kinnisvarainvesteeringutelt oodata?

Kinnisvarainvesteeringud teenivad investorile tulu kahel viisil: regulaarse üürituluna ning kinnisvara väärtuse kasvuna. 

Kinnisvarainvesteeringute kogutulusus on vara klasside lõikes erinev, sõltudes nii investeerimisperioodi jooksul saadavast üüritulust kui ka kinnisvara hinnatõusu suurusest. 

Ärikinnisvara puhul võib regulaarne üüritootlus olla suurusjärgus 6 - 9% kinnisvara turuväärtusest aastas, kvaliteetse elukondliku kinnisvara üüritootlus on täna suurusjärgus 3-4% kinnisvara turuväärtusest aastas. 

Kinnisvaraarendustesse investeeritud raha tootlusootus on märkimisväärselt kõrgem, samuti on kõrgemad ka selliste projektidega kaasnevad riskid.

Kinnisvara hinna muutumist (nii kallinemist kui odavnemist) on raske ette prognoosida, kuid pikemal perioodil korreleerub kinnisvara hind hästi inflatsiooni ning palgakasvuga.

Crowdestate lisab igat investeerimisvõimalust tutvustavatele materjalidele enda poolt koostatud finantsmudeli, mille põhjal oleme prognoosinud investeeringu võimalikku tulususes. Samas väljendab finantsmudeli põhjal prognoositud tootlusootus ainult Crowdestate’i nägemust ning seda ei saa mingil juhul käsitleda kui lubadust või garantiid. Iga investeerimisotsust tegev Crowdestate’i liige peaks investeerimisotsuse tegemisel lähtuma ainult enda isiklikest seisukohtadest ning hindamismudelitest.

 Mis saab peale investeeringu tegemist?

Edasi ei juhtugi midagi väga märkimisväärset. Teile tekib kontole investeerimisportfell, koos selle investeeringuga seotud laenulepinguga - lepingus on mõlemad osapooled kirjas. Ja siis ei ole muud, kui oodata projekti lõppu. Projekti lõppemisel tagastatakse investeeritud summa ning teenitud intressitulu.

Investoritele on investeerimine teenustasudeta.

Järelturg

 Investeeringute jagamine mitmeks eri osaks

Enda investeeringut saab müüa kui tervikut, Crowdestate järelturul pole investeeringu jaotamine väikestest osadeks võimalik.

 Järelturu tehingute tasu

Järelturul investeeringute müügi eest rakendatakse 2% + km tehingutasu.
Tasu arvestatakse müüja kontolt samaaegselt ostu-müügi tehingu sõlmimisega.

 Kui oodatav tulusus on >100% või N/A

Sellise projekti puhul ei oska süsteem XIRR meetodil oodatavat tulusust arvutada, sest investeerimisvõimaluse maksegraafikus võivad esineda tegemata maksed ja laekumata viivised. Sellise pakkumiste korral tasub eelnevalt projektiga põhjalikult tutvuda.

SIIT saad lugeda kuidas oodatavat tulusust arvutatakse.

 Kuidas järelturul investeeringuid müüa?

Mine enda investeerimisportfelli lehele ja vaata oma aktiivseid investeeringuid. Vali investeering, mida soovid müüa ja vajuta nupule “Halda osalust”.

Investeeringu müügikorralduse lehel määra oma investeeringule sobilik hind, mille eest oled valmis oma investeeringu järgmisele investorile müüma:


Lõpetuseks allkirjasta leping ja kinnita see Google Authenticator’i või SMS’i teel saabunud koodiga.

Kui soovid enda investeeringu müügipakkumist muuta, siis saad seda teha oma investeerimisportfelli lehel, vajutades nuppu “Muuda pakkumist”. Uuenduste sisse viimiseks pead sa oma eelneva kehtiva müügikorralduse tühistama, seega vajuta punast nuppu “Tühista müügipakkumine”.

 Kuidas järelturul investeeringuid osta?

Kõigepealt mine "Järelturu" lehele, kus võid soovi korral investeeringuid filtreerida vastavalt nende nimele, oodatavale tulususele, hinnale ja investeeringu lõpukuupäevale.

Investeeringu nimele klikkimine viib sind edasi investeeringut tutvustavale lehele, enne müügis oleva investeeringu omandamist tutvu kindlasti investeeringu andmetega. Investeeringu ostmiseks vajuta nupule “Osta” ja liigu edasi tehingukorralduse andmise lehele:


Kui sinu investeerimiskontol on piisavalt rahalisi vahendeid, siis vajuta nupule “Osta investeering”. Ostulepingu sõlmimiseks kinnita see oma Google Authenticator’i või SMS’i teel saabunud koodiga.

Peale ostutehingu toimumist on sul võimalik oma ostetud investeeringuid vaadata oma investeerimisportfelli lehel.

 Kuidas ma saaksin oma investeeringutest väljuda enne eelnevalt kokku lepitud lõpptähtaega?

Ühisinvesteerimise korral on võimalik oma investeeringutest enne kokku lepitud tähtaega väljuda, müües järelturul oma lepingulised õigused ja kohustused mõnele teisele investorile.

 Kuidas oma müüki pandud investeeringuid müügist maha võtta?

Otsi oma investeerimisportfelli lehel aktiivsete investeeringute alt müügis olev investeering ja vajuta nupule “Muuda pakkumist”, selle järel avaneval lehel vajuta nuppu “Tühista müügipakkumine”.


 Mis on Crowdestate järelturg?

Järelturg on koht, kus on võimalus oma investeeringuid teistele investoritele maha müüa või kust teiste investorite poolt müüki pandud investeeringuid endale soetada, et oma investeerimisportfelli suurendada.

Järelturule saad ligi siit:


"Järelturule" vajutades vaatab sulle vastu selline pilt ehk kõik investeeringud, mida on võimalik endale soetada:


Järelturu kohta saab täpsemat informatsiooni siit https://blog.crowdestate.eu/2018/crowdestate-jarelturg/


 Müüdud investeeringute pealt saadud tulu ja intressid

Järelturul tehtud tehingute kasum tuleb aasta lõpus ise deklareerida, andmeid tulu kohta lisab Crowdestate tänasele intressi tõendile.

Järelturu müügitehingud, kus intresside pealt tulumaksu kinni ei peetud, tuleb investoril maksustada samamoodi kui teisi tehinguid.

 Oodatav tulus järelturul

Oodatav tulusus arvutatakse aasta baasil. Kui projekti lõpuni on jäänud vaid paar kuud, siis oodatav tulusus on arvestatud projekti lõpukuupäevani.

Portfelli lehel olev keskmine oodatav tulusus on oodatav neto tulusus ehk ostul tekkiv kahjum on juba arvesse võetud.

Oodatava tulususe arvutamiseks kasutatakse XIRR meetodit, kus võetakse arvesse nii kuupäeva kui tulevast rahavoogu. Diskonteerime kõik tulevased rahavood konkreetsete kuupäevadega.

Järeturul olev oodatav tulusus arvutatakse iga uue päeva seisuga uuesti.


Investeerimiskonto

 Investeeringute tõstmine ühelt investeerimiskontolt teisele

Investeeringute tõstmiseks ühelt investeerimiskontolt teisele peab sul olema mitu investeerimiskontot. Kui sul veel pole, siis ole hea loo endale uus investeerimiskonto.

Mine selle investeerimiskonto portfelli, kus soovid investeeringut tõsta. 

Otsi vastav investeering ülesse ja vajuta "Halda osalust".


Järgneval lehel vajuta paremal olevale sinisele nupule "Liiguta osalust" (kui sa vastavat nuppu ei näe, siis sul puudub teine investeerimiskonto, kuhu investeeringuid tõsta).


Vali investeerimiskonto, kuhu soovid investeeringut tõsta ning "Liiguta enda osalust".


Kui soovid tõsta investeeringuid teisele kasutajakontole, siis palun võta meiega ühendust: info@crowdestate.eu.

 Kuidas kanda raha ühelt investeerimiskontolt teisele?

Logi sisse enda Crowdestate kontole ning vali investeerimiskonto, millelt soovid ülekannet teostada.

Ülevaate lehel vajuta paremal asuvale rohelisele nupule "Teosta ülekanne".Sinu ette ilmuvas aknas vali "Kontode vahel" ning määra investeerimiskonto, kuhu soovid raha kanda kui ka summa. Kuidas ma saan informatsiooni enda investeeringute kohta?

Crowdestate’i liikmed saavad oma investeeringute kohta informatsiooni Crowdestate’i raporteerimiskeskkonnast.

Oma lepingute ja investeeringute kohta informatsiooni saamiseks tuleb Crowdestate’i sisse logida.

Aeg-ajalt võib Crowdestate oma liikmetele saata informatsiooni nende poolt tehtud investeeringute kohta ka e-maili või mõne muul elektroonilise sidevahendi teel.

Crowdestate’i keskkonnas on investoritel võimalus ka omavahel suhelda ning investeerimisobjektide kohta arvamust küsida või avaldada.

 Kuidas oma investeerimiskontole raha lisada?

Peale registreerumist saad endale avada investeerimiskonto leheküljel "Ülevaade".

Peale investeerimiskonto avamist saad kontole omistatud unikaalset viitenumbrit kasutades sinna raha lisada, tehes ülekande Crowdestate’i kliendikontole.

Ülevaate lehel on nupp "Lisa raha", mis kuvab makse tegemiseks vajalikud andmed. Need tuleb sisestada Sinu poolt tehtavale maksekorraldusele. 

NB! Iga konto viitenumber on unikaalne ning selle kasutamine kindlustab maksete automaatse töötlemise.

Saaja nimi:Crowdestate AS
Saaja konto:EE747700771004404669
Saaja pank:LHV
SWIFT kood:LHVBEE22
Viitenumber:...


 Kuidas saan investeerimiskontolt raha välja kanda?

Peale sisse logimist mine Ülevaate kaudu enda investeerimiskonto lehele, millelt soovid väljamakset teostada.

Vajuta paremal olevale rohelisele nupule "Teosta ülekanne".


Raha kantakse pangakontole, mille oled valitud investeerimiskontoga sidunud. Kui vahepeal on sinu pangakonto andmed vahetunud või soovid väljamakset teha teisele kontole, siis mine "Ülevaade – Seaded – Muuda konto seadeid" ning muuda pangainformatisooni.

 Mitu investeerimiskontot: era- ja juriidiline konto

Igal kasutajal võib olla mitu investeerimikontot, nii era- kui ka juriidilise isiku nimel.

Selleks, et teha investeerimiskonto ettevõtte nimele, loo uus investeerimiskonto. Uut investeerimiskontot saad luua minnes hiirekursoriga enda kasutajanime juures olevale investeerimiskonto nimele ning vajutades "Lisa uus konto".


Määra konto liigiks "Ettevõte" ning sisesta ettevõtte kohta käivad andmed.


 Portfellis olev oodatav tulusus ei kattu projekti juures oleva tulususega

Portfelli oodatav tulusus arvutatakse XIRR meetodi alusel, kus süsteem võtab arvesse reaalset maksegraafikut, tootlust ajas kui ka aega, mis kulus (on kulunud) projekti arveldamisele. Investeerimisvõimaluse juures olev oodatav tulusus ajas ei muutu, see on sisestatud investeerimisvõimaluse avamisel.

Maksustamine

 Järelturu tehingud

Järeltulut investeeringuid preemiumiga soetades peaks investor enne tehingu sooritamist kaaluma tehingust tekkivate tulude ja kulude võimalikku maksustamist. Erinevad riigid käsitelvad ühisrahatusplatvormidel tehtavaid investeeringuid erinevalt ning see võib märkimisväärselt mõjutada investorit lõplikku netotulusust. Nii võib näiteks järelturult investeeringuid preemiumiga ostes investori maksuresidentsus kaasa tuua olukorra, kus investeeringu ostul tekkivat kapitalikahjumit ei ole võimalik tulumaksukohustusest maha arvata ning seetõttu võib investori tegelik tulumaksumäär sellest investeeringult olla tavapärasest märksa kõrgem.


Siinkohal võib näiteks tuua tehingu, kus Eesti maksuresidentsusega eraisik ostab järelturult 100 EUR suuruse laenulepingu, mille kohaselt on tal õigus saada 12 EUR intresse, ning maksab selle eest müüjale 105 EUR. Lepingu lõppedes on investor teeninud tulu 7 EUR (12 EUR intressid, 5 EUR kapitalikahjum).

Eesti maksuseaduste kohaselt ei ole eraisikutel võimalust oma investeerimiostegevustest tekkinud kahjumit tuludest maha arvata, seetõttu arvestatakse tulumaksu teenitud intressitulu (12 EUR) pealt. Oletades, et tulumaksumääraks on 20%, siis peab intresse välja maksev ettevõte kinni tulumaksu summas 2,40 EUR (20% x 12 EUR ning investor saab netona kätte 9,60 intressitulu. Investeeringu kasumiks saab sellisel juhul olema 9,60 - 5,00 = 4,60. Efektiivseks tulumaksumääraks on sellisel juhul 34,3% (2,40 / 7 = 34,3%).

Crowdestate’i osakute müügi pealt teenitud tulu deklareerite real 5.6 - Muu eespool loetlemata maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Crowdestate maksude kinnihoidmised ja maksuametile minev info ei sisalda järelturu tehinguid.

 Kas kapitalikahjumit saab tuludest maha arvata?

Lühike vastus: Ei.

MTA selgitus: Tulumaksukohustust on võimalik investeerimiskonto süsteemi kasutades edasi lükata EMP lepinguriigi või OECD liikmesriigis avalikult kaubeldavasse finantsvarasse (nt börsil kaubeldavad aktsiad, fondiosakud jm) investeerimisel. Laenusuhtel põhinevale tegevusele (nt Crowdestate kaudu) investeerimiskonto süsteem ei laiene.

Laenult saadud intress või viivis maksustatakse tulumaksuga brutopõhimõttel ning laenusuhtest tekkivalt intressitulult ei saa maksukohustust investeerimiskonto kaudu edasi lükata (ei saa maksuvabalt reinvesteerida).

Laenult saadud maksustamata intress või viivis tuleb isikult endal tulu laekumise aasta tuludeklaratsioonis deklareerida ning tulumaks maksta tuludeklaratsiooni alusel. Kui tulumaks on väljamakse tegemisel kohe kinni peetud Eetis asuva panga poolt, siis see kajastub Teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil.

 Kuidas maksustatakse minu poolt teenitavat tulu?

Crowdestate’i platvormi rahastusmudel on enamasti struktureeritud selliselt, et platvormi liige finantseerib Juriidilise isiku projekti laenu vormis. Sellise finantseerimisvormi puhul kuulub liikmele Juriidilise isiku poolt tagastamisele põhiosana laenuks antud summa. Samuti tekib liikmel õigus teenida väljastatud laenult intressitulu. 

Laenu põhiosa maksetele ei kohaldu täna kehtiva regulatsiooni kohaselt tulumaksukohustust. Intressimaksete puhul on aga tegemist Füüsilisest isikust laenuandjale tekkiva tuluna, millelt tuleb tasuda tulumaksu vastavalt kasumi tekkimise aastal kehtivale tulumaksuseadusele. Üldjuhul on tegemist intressi- või investeerimistulu maksustamisega, hetkel millele kohaldub Eesti üldine tulumaksumäär 20%.

Intressitulu tekkimisel oleme protsessi oma liikmetele võimalikult mugavaks teinud ning peame tulumaksu vastavalt kehtivale määrale automaatselt intresside väljamakse teostamisel kinni. Sellekohane info edastatakse EMTA-le ning intressitulu ja sellelt kinni peetud tulumaksu info kajastub automaatselt järgmisel Füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. 

NB! Crowdestate’i mõistes on laenuandja isik, kelle nimel on isikukoodiga vormistatud investeerimiskonto. 

Eesti investeerimisvõimaluste puhul ei peeta intressimaksetelt tulumaksu kinni Juriidilise isiku kaudu investeerivatel isikutel ning välisriigi kodakondsetel või maksuresidentidel. Sellistel juhtudel on intressitulu deklareerimine eelpoolmainitud isiku enda vastutusel. 

Välismaiste investeerimisvõimaluste puhul peetakse intressimaksetelt kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale. Loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/investeeringutelt-teenitud-tulu-maksustamine/

Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

Vajaduse korral soovitab Crowdestate oma liikmetel konsulteerida maksunõustajaga.

 Kus kohas tuludeklaratsioonis ma näen Crowdestate poolt deklareeritud tulu?

Crowdestate ise tulu ei deklareeri vaid seda teevad projektide Sponsorid.

Näed andmeid minnes 5.1. Palk ja muu tasu.

Välismaiste projektide puhul tuleb tulud ise deklareerida.

 Kus saab maksuresidentsust tõendava dokumenti?

Vastav dokument ei ole äriregistrist alla laetav. Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel.

 Maksuresidentsuse dokumendi näidis

Selline näeb välja maksuresidentsuse dokumenti. Selle saab Maksu- ja Tolliametist.

Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel. 

 Tulude deklareerimine

Eesti investeerimisvõimalused: Tulumaksu peame kinni erakonto, aga mitte juriidilise konto korral. 

Välismaa investeerimisvõimalused: Intressimaksetelt peetakse kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale.

Palun loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/2020/intressimaksetelt-kinnipeetav-tulumaks-ja-tulumaksumaarad/

Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

Tuludeklaratsiooniks vajalikud materjalid leiad minnes "Ülevaade – Aruanded". Seal saab koostada nii intresside kui ka saldoväljavõtteid.

 Tulumaksutagastus

Tulumaksutagastus sõltub isiku tuludeklaratsioonist. Kui aasta kestel on tulumaksuga maksustatavat tulu olnud ja tulu jääb alla 6000 eur, siis on tagastus.

Maksuarvestus on summeeritud isiku kõikide investeerimiskontode osas kronoloogilises järjestuses mitte iga konto kohta eraldi. Vaadata oma sisse- ja väljamakseid tabelis 6.5.


Crowdestate

 Kas Crowdestate on reguleeritud finantsasutus?

Crowdestate AS on Finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluv makseasutus, mis tegutseb talle väljastatud tegevusloa nr 4.1-1/82 alusel. Vastavalt makseasutuse tegevusloale on Crowdestate’il õigus oma klientidele pakkuda maksetehingu täitmise teenuseid, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmist Crowdestate’is avatud maksekontole (MERAS § 3 lõige 1 punkt 3).

Crowdestate AS poolt pakutavad ühisrahastusteenused ei ole veel reguleeritud, Euroopa Liidu ühisrahastusettevõtetele kohalduv regulatsioon jõustub 11. novembril 2021. Kõik Euoopa Liidus tegutsevad ühisrahastusettevõtted peavad Euroopa Liidu määruse EL 2020/1503 kohaselt oma tegevuse jätkamiseks taotlema oma asukohariigi finantsjärelvalveasutuselt tegevusloa hiljemalt 10. novembriks 2022.

 Kas Crowdestate statistika lehel kuvatav tulusus on aasta baasil?

See on lõppenud investeerimisvõimaluste tegelik keskmine tulusus.

 Kas mina võin saada Crowdestate’i liikmeks?

Verifitseerimise protseduuri kiirendamiseks ja/või ulatuslike aruandlusnõuete vältimiseks ei paku me oma teenuseid järgmiste riikide residentidele: Afganistan, Albaania, Ameerika Samoa, Bahama, Barbados, Belau, Bosnia ja Hertsegoviina
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Fiji, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hiina, Iraak, Iraan, Jamaica, Jeemen, Jordaania, Kaimanisaared, Kambodža, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV), Liibanon, Liibüa, Lõuna-Sudaan, Mali, Maroko, Mauritius, Moldova, Myanmar (Birma), Nicaragua, Pakistan, Panama, Samoa, Senegal, Somaalia, Sudaan, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Türgi, Uganda, Ukraina, USA Neitsisaared, Valgevene, Vanuatu, Venemaa, Venezuela, Zimbabwe.

 Kes või mis on Crowdestate?

Crowdestate on uus, kinnisvarainvesteerimisele ja kinnisvaraideede rahastamisele keskendunud ühisinvesteerimise keskkond, mis muudab radikaalselt seniseid kinnisvarasse investeerimise põhimõtteid. 

Kinnisvarasse investeerimisest huvitatud inimesed saavad Crowdestate’i keskkonnas ühiselt investeerida korralikult ette valmistatud ja läbi analüüsitud kinnisvaraobjektidesse. 

Oma kinnisvaraga seotud äriideedele kaasinvestoreid või lisafinantseerimist otsivad ettevõtjad saavad Crowdestate’i keskkonnas tutvustada oma äriplaani ning investorite huvi korral kaasata puuduvat kapitali. 

Crowdestate hoolitseb nii investeerimis- kui rahastusprotsessi läbiviimise kui ka investeeringute hilisema hea käekäigu eest.

 Miks ma peaksin investeerima kinnisvarasse Crowdestate’i kaudu?

Crowdestate on ühisinvesteerimise keskkond, kus sarnaste huvide ja võimalustega inimesed saavad koos, kiirelt ja lihtsalt investeerida kinnisvaraobjektidesse, mis ei oleks neile üksinda investeerides kättesaadavad.

Projektide eelnev põhjalik taustakontroll, kompetentne meeskond ja väike minimaalne investeerimissumma (alates 100€) on mugav ühtmoodi nii väikesemate kui suuremate summadega investeerivatele inimestele. 

Ühisrahastus võimaldab ka sobivate summade kaupa investeeringuid hajutada. Crowdestate toob investoriteni regulaarselt uusi investeerimisobjekte, milledest on võimalik just oma soovidele vastavad ja sobivad investeerimisvõimalused valida.

 Millised on Crowdestate’i kohustused oma liikmete ees?

Crowdestate’i kohustused oma liikmete eest on täpsemalt sätestatud Crowdestate’i kasutustingimustes ning investeerimisobjektide juhtimisteenuste lepingutes. 

Crowdestate teeb kõik endast oleneva, et liikmetele investeerimiseks välja valitud investeerimisvõimaluste kohta esitatav informatsioon oleks täpne, õige ning piisav asjatundliku investeerimisotsuse tegemiseks. 

Piisava investeerimishuvi puhul korraldab Crowdestate investeeringu tegemise eelnevalt avalikustatud tingimustel, hoolitseb kogu investeerimisperioodi jooksul objekti hea käekäigu eest ning korraldab investeerimisperioodi lõppedes investeeringust väljumise. 

Crowdestate korraldab investeerimisperioodi jooksul teenitud ning investeeringu müügist saadava tulu väljamaksmist investoritele.

Crowdestate koostab kogu investeerimisperioodi jooksul iga investeerimisobjekti kohta regulaarseid ülevaateid ning jagab neid objektidesse investeerinud liikmetega.

 Millised on minu kohustused Crowdestate’i liikmena?

Crowdestate’i liikmed on kohustatud Crowdestate’ile esitama korrektsed ning ajakohased isiku- ja kontaktandmed ning kinnitused investeeritava raha päritolu kohta. Samuti on liikmetel kohustus tutvuda Crowdestate’i vahendusel sõlmitavate lepingutega. 

Investorina on Crowdestate’i liikmetel kohustus teha iseseisvaid ning kaalutletud investeerimisotsuseid.

Autoinvest

 Kui ei lase Autoinvesti salvestada

Palun tee kindlaks, et oled kõik järgnevad lahtrid täinud: Kui "Salvesta" nupp endiselt aktiivseks ei lähe, siis palun saada meile ekraanipilt info@crowdestate.eu

 Kuidas peatada Autoinvesti?

Logi enda Crowdestate kontole sisse ja mine "Ülevaatesse".

Otsi ülesse "Autoinvest" ja kliki nupule "Peata".


Peatatud Autoinvesti saad mistahes ajal muuta (vajutades selleks enda Autoinvesti nimele) ning uuesti aktiveerida, vajutades selleks nuppu "Aktiveeri".

 Kuidas teha endale Autoinvest?

Logi enda Crowdestate kontole sisse ning mine "Ülevaate" lehele.

Otsi ülesse Autoinvest ja kliki nupule "Loo uus Autoinvest".

Kohustuslikud väljad, mis tuleb ära täita:Nii minimaalse kui ka maksimaalse summa lahtris peab olema investeeringu suurus märgitud, nt 100€ – 2500€. 


Kui soovid, et Autoinvest investeeriks konkreetse summa, siis märgi mõlemasse lahtrisse sama investeeringu summa, nt 500€ – 500€ – sellisel juhul peab su investeerimiskontol alati olemas olema 500€, et investeering saaks toimuda.


Vajutades "Kuva rohkem seadeid", on võimalik spetsiifilisemalt määratleda, millistesse projektidesse investeering toimub. 

Kapitali tüüpide ja investeeringute liikide juures olevatele infonuppudel vajutades ilmuvad mõistete kohta käivad seletused.


Vajuta "Salvesta", vaata veel üks kord üle ja siis saad SMS-koodi, mille peab Autoinvesti kinnitamiseks sisestama.

 Mis on Autoinvest ja kuidas seda kasutada?

Crowdestate’i Autoinvest on automaatne tööriist oma investeerimisportfelli loomiseks. Toimima seadistatud Autoinvest aitab vähendada investeerimisega seotud ajakulu – seadista Autoinvest, kindlusta et investeerimiskontol on vabad vahendid ning investeerimise eest muretseb juba Autoinvest. Investeeringu teostamisel saab investor investeerimiskontole märgitud e-postiaadressile ka tavapärase kinnituse summa broneerimisest.

Tähelepanu! Autoinvest on investeerimiskonto põhine. Omades mitut investeerimiskontot ja soovides neil kõigil kasutada Autoinvest funktsiooni, peaks igale investeerimiskontole seadistama sobiva Autoinvesti.

Autoinvest võimaldab defineerida parameetrid, mille alusel investeeringuid teostatakse. Kriteeriumide seas on muuhulgas:

 • Investeeringu summa. Seadistada saab minimaalse ja maksimaalse sobiva summa. Kui määratud on vahemik, teostab Autoinvest investeerimiskorralduse kontol olevate vabade vahendite ulatuses kuni maksimaalse seadistatud summani. Näide: minimaalne sobiv summa on 100€ ning maksimaalne 1000€, investeerimiskontol on aga 640€. Autoinvest teostab sobivasse projekti investeeringu summas 600€.
 • Oodatav tulusus
 • Sobiv investeerimisperiood
 • Investeeringu liik
 • Riik

Oluline teave

 1. Ühele investeerimiskontole võib seadistada mitu Autoinvesti erinevate kriteeriumidega.
 2. Autoinvest teostab investeerimiskorralduse vaid kontol olevate vabade vahendite arvelt. Kui vabad vahendid on kontolt otsas, investeerimiskorraldust ei teostata.
 3. Autoinvestiga ei kaasne tasusid.
 4. Seda saab panna pausile, muuta kriteeriume, taasaktiveerida või sulgeda.
 5. Autoinvesti poolt teostatud investeeringu puhul allkirjastatakse investori nimel ka tavapärane laenuleping, mis kajastub investeerimiskonto lepingute all.

Autoinvest funktsiooni aktiveerimiseks vali oma investeerimiskonto vaates valik „Autoinvest“.

Autoinvest rakendub eelbroneerimisperioodi avanemisel ning sel viisil investeerides ei kehti eelbroneerimislimiit. Investeerida saab Autoinvestis seadistatud maksimaalses summas, kontol olevate vabade vahendite ulatuses.

Eelbroneerimine

 Kui investeeringuid on rohkem, kui projekt suudab mahutada

Kõikidele investoritele, kes on raha (ükskõik millises summas) eelbroneerimisperioodil investeerinud, garanteeritakse 100 eurone osalus projektis.

Kui investeeringuid on rohkem, kui projekti mahub, siis jaotatakse investeeringud soovijate vahel proportsionaalselt, näiteks:

 • Investeerimisprojekti summaks on 1000€.
 • Eelbroneerimisperioodil investeerib 4 investorit summades 100€, 1000€, 10 000€ ja 10 000€.
 • Investeeringud saavad olema 100€, 100€, 400€ ja 400€ ning ülejäänud raha tagastatakse investoritele.

Loe blogipostitust, et saada eelbroneerimisest paremini aru: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Kui kaua kestab eelbroneerimine?

Eelbroneerimine kestab 24H ja see algab projekti avalikustamise kellaajast.

Loe blogipostitust, et saada eelbroneerimisest paremini aru: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Kui palju investoreid ühte projekti mahub?

Maksimaalne eelbroneerimisse mahtuvate investorite arv saab olema investeerimisprojekti summa/100.

Näide: Investeerimisvõimaluse summa on 1000€, kuhu saab investeerida maksimaalselt 10 investorit, sest minimaalne investeerimissumma on 100€ (10 x 100 = 1000€).

Kui see juhtub, siis lõppeb eelbroneerimisperiood koheselt, kõik investorid saavad 100€ investeeringu ja ülejäänud summa tagastatakse.

Loe blogipostitust, et saada eelbroneerimisest paremini aru: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Miks on nupp „Investeeri“ endiselt aktiivne, kui eelbroneerimise ajal saab projekti rahaline eesmärk täidetud?

Eelbroneerimine kestab alati 24H, ka siis kui projekti rahaline eesmärk saab esimese tunni jooksul täidetud.

24H jooksul on kõikidel investoritel võimalus esitada investeeringutaotlus enda soovitud summas. Lõpliku investeeringu summa määrab investeerida soovivate investorite arv.

Loe blogipostitust, et saada eelbroneerimisest paremini aru: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Mitu investeeringut saab eelbroneerimise ajal teha?

Manuaalselt - üks kord.

Küll aga, kui oled seadistanud endale Autoinvesti, siis lisaks Autoinvesti poolt tehtud investeeringule on sul võimalus veel ka manuaalselt juurde investeerida.

Kui eelbroneerimise ajal ei saa projekt täies mahus rahastatud, siis peale 24H (eelbroneerimist) avaneb projekt kõikidele investoritele uuesti ning on võimalus esitada veel üks investeerimistaotlus.

Loe blogipostitust, et saada eelbroneerimisest paremini aru: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/

 Mul on mitu Autoinvesti – kas kõik investeerivad?

Eelbroneerimisperioodil investeerib vaid üks ja kõige suurema summaga Autoinvest.

Üks investeerimiskonto = 1 Autoinvest.

Teenustasud

 Miks on Crowdestate’i teenustasud just sellised?

Crowdestate’i tasude struktuur on üles ehitatud viisil, mis motiveeriks Crowdestate’i looma investorite jaoks maksimaalset väärtust.

Struktureerimistasu katab peaasjalikult objektide leidmise, analüüsimise ning nendega tehingute tegemise kulud.

Edukustasu motiveerib Crowdestate’i leidma ning välja pakkuma investeerimisvõimalusi, millel on keskmisest parem väärtuse kasvatamise potentsiaal.

 Millised tasusid Crowdestate’i saab oma teenuste eest?

Crowdestate saab kinnisvara ühisrahastamisprojektide käigus tasusid, mis jagunevad kapitali kaasaja ja kliendi vahel alljärgnevatel viisidel.

Kapitali kaasaja (Sponsor):

 • Ühekordne struktureerimistasu investeerimisvõimaluste otsimise ja analüüsi, tehingu struktureerimise, kõikide lepingute koostamise ja vormistamise, SPV asutamise ja tehinguga seotud kulude katmise eest – 4%.
 • Regulaarne haldustasu teostatud projektide eest hoolitsemise, SPV juhtimis- ja raamatupidamisteenuste jms eest. Tasu määratakse projektipõhiselt kokkuleppel kapitali kaasajaga.

Investor:

 • Projekti edukusest sõltuva tulususega projektide korral ühekordne, investeeringu kogutulususest sõltuv edukustasu. Edukustasu suuruseks on 20% iga-aastasest 8% ületavast kasumist. Edukustasu makstakse Crowdestate’ile välja peale investeeringust väljumist ning rahastajatele kuuluvate väljamaksete tegemist. Edukustasu sisaldub prognoositud tootluses, mis tähendab, et investorile teostatavalt intressimakselt edukustasu eraldi makse teostamisel enam maha ei arvestata.


Pangaülekannetega seotud tasud

Üldjuhul Eestis teostatud pangaülekannete vastu võtmisele ei rakendu tasusid (v.a teises valuutas ülekanded).

Investeerimiskonto sissemaksetele, mis on teostatud mõnest muust riigist, kui Eesti, ja mille puhul on tehingutasu jäetud Crowdestate'i kanda kas osaliselt või täielikult, on Crowdestate'l õigus nimetatud tasu täies mahus maha arvestada laekunud summast. Seetõttu soovitame teise riigi pangakontolt ülekannet teostades alati kontrollida, et pangaülekande puhul võetakse sellega potentsiaalselt kaasnev ülekandetasu makse teostaja kontolt maha.

Antud hetkel investeerimiskontolt teostatud väljamaksetele ülekande teenustasusid Crowdestate ei rakenda.


Pangaülekanded mõnes muus valuutas

Crowdestate'i investeerimiskontode ametlik käibel olev valuuta on euro. Seega, kõik sissemaksed, mis on teostatud mõnes muus valuutas kuuluvad konverteerimisele enne, kui summa investori investeerimiskontole laekub.

Välisvaluutas makse vastu võtmise tasu ja valuuta konverteerimise tasu arvestatakse maha investori kontole laekuvast summast, võttes aluseks AS LHV Panga kehtiva hinnakirja.

Crowdestate'i investeerimiskontolt saab väljamakseid samuti teostada vaid eurodes.

 Milliste kuludega peaks ma arvestama Crowdestate’i poolt välja valitud kinnisvaraobjektidesse investeerimisel?

Crowdestate’iga liitumine ning liikmeks olemine on tasuta.

Esmaselturul ja järelturul investeerimistasu ei ole. Järelturul investeeringute müügi eest rakendatakse 2% + km tehingutasu. Tasu arvestatakse müüja kontolt samaaegselt ostu-müügi tehingu sõlmimisega.

Kõik Crowdestate’ile makstavad tasud on arvestatud koguinvesteeringu sisse ning investoritelt eraldi tasusid ei võeta. Üksikutel juhtudel tuleb investoritel eraldi tasuda pangaülekannetega seotud otsekulud.

Riskid

 Milliste riskidega ma peaks arvestama kinnisvarasse investeerimisel?

Mistahes investeerimistegevus, sh investeerimine kinnisvarasse, on seotud erinevate riskidega. 

Oleme koostanud investeerimisega kaasnevaid riske kirjeldava dokumendi, mis annab ülevaate investeerimistegevusega kaasnevatest ning kinnisvarainvesteeringute spetsiifilistest riskidest. Palun tutvu kindlasti selle dokumendiga enne oma investeerimistegevusega alustamist.

Dokumendi leiad, kui kerid veebilehe lõppu ja vajutad footeris olevale "Investeerimisriskid"-le.

Uuri lähemalt ka blogipostitust, mis keskendub investeerimisriskidele ja Crowdestate'i riskireitingule. 

 Mis juhtub Crowdestate’i likvideerimise või pankroti korral?

Crowdestate hoiab oma majandustegevuse ja liikmete poolt tehtud investeeringud rangelt lahus.

Meie liikmete rahaliste vahendite hoidmiseks kasutatakse eraldi kliendikontosid, mis ei kuulu Crowdestate’i vara hulka.

Liikmete poolt tehtud investeeringuid hoidakse iga investeeringu jaoks spetsiaalselt loodud ettevõttes (SPV-s), mis ei kuulu Crowdestate’i varade hulka.

Crowdestate’i tegevuse lõppemisel lõpetab Crowdestate uute investeerimisvõimaluste otsimise ja pakkumise. Olemasolevate investeeringute juhtimise osas on ette nähtud võimalused anda olemasolevate investeeringute juhtimine üle alternatiivsele kinnisvarateenuseid pakkuvale ettevõttele.

Samuti sätestavad lepingud automaatse võimaluse investeeringute müügiks või üleandmiseks investoritele.

Crowdestate’i tegevuse lõpetamine võib kaasa tuua mõningast segadust ning ebameeldivusi, kuid Crowdestate’i liikmete poolt tehtud investeeringute turvalisust see ei puuduta.

 Mis juhtub siis, kui investeeringust väljumise tähtaeg langeb kokku kinnisvarakriisiga?

Kinnisvarakriisi tingimustel võib soetatud kinnisvara müümine soovitud osutuda raskeks või isegi võimatuks. 

Seetõttu oleme lepingutes ette näinud võimaluse investeerimisperioodi Crowdestate’i äranägemisel pikendada, et saada võimalust investeeringu müümiseks pikema aja jooksul ning kõrgema hinnaga.

 Mis on halvim, mis võib minu investeeringutega juhtuda?

Iga investor peaks olema kursis investeerimisega kaasnevate üldiste riskidega. Lisaks toob kinnisvarasse investeerimine kaasa kinnisvaraspetsiifiliste riskide tekke.

Suurt osa kinnisvara endaga seotud riskide osas (nt tulekahju, veekahjustus vms) saab vältida asjakohaste kindlustuslepingute sõlmimisega. Sellisel juhul hüvitab tekkinud kahjud kindlustusselts. 

Halvimaks stsenaariumiks on tõenäoliselt kinnisvarakriis, mille tulemusel võivad kinnisvarahinnad langeda madalamale kinnisvarainvesteeringute soetusväärtusest. Väga pikaajalise, kogu investeerimisperioodi jooksul kestva kinnisvarakriisi tekkimise tõenäosus on madal, üldjuhul on kinnisvarahinnad kriisist taastunud kolme-nelja aastaga.

Kinnisvarakriisi korral võib osutuda otstarbekaks jätkata kinnisvara väljaüürimist ning mitte kiirustada müügiga enne, kui kinnisvarahinnad on taastunud sobivale tasemele.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes