Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  18.12.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  11.12.2019
 • Avamise aeg
  04.12.2019 13:45
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  30.12.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  11% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  982
 • Eesmärk
  €400 000

Lühikokkuvõte

Käesolev projekt pakub võimalust investeerida 400,000 eurot hüpoteegiga tagatud laenu. Laenu tagatiseks on äsja valminud korterid Tartus, eksklusiivses Kvissentali elamurajoonis, aadressidel Aeru 9 ja Aeru 11 asuvates ridaelamutes.

Arenduses on kokku 12 korterit, millest 5 on asjaõiguslike lepingute alusel müüdud. Tagatiseks on 7 seni müümata korteriomandit.

Sponsoriks on Aeru 9 ja Aeru 11 ridamajade arendaja, kes kasutab kaasatud vahendeid osaliselt olemasolevate kohustuste refinantseerimiseks ja osaliselt suunatakse kaasatud kapital käibevahenditena Sponsoriga seotud teistesse projektidesse. Sponsor on varasemalt Crowdestate investoritelt kaasanud kapitali Aeru tn. 9 ja 11 ning Klaose tn. 12 ja 14 arendamiseks.

Laen on tagatud esimese järjekoha hüpoteegiga seni müümata korteritele. Müümata korterite turuväärtus on kokku 770,000 eurot käibemaksuta summas.

Laenuperioodiks on kuni 12 kuud ja fikseeritud intressimääraks on 11% aastas. Sponsor teeb kvartaalseid intressimakseid.

Selliste parameetrite juures kujuneb laenu sisemiseks tootlusläveks tootluseks (IRR) 11,47% aasta baasil.

Laenusumma tagastatakse laenu tähtajal või korterite müümisel.

Laenu ja tagatisvara suhteks (LTV) selles projektis on 57,61%.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes