Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  31.07.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  29.07.2019
 • Avamise aeg
  18.07.2019 10:15
 • Varaklass
  Käibekapital
 • Investeeringu liik
  Muu
 • Investeeringu tähtaeg
  31.12.2026
 • Aeg perioodi lõpuni
  73 kuud
 • Oodatav tulusus
  16.03% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1695
 • Eesmärk
  €1 486 600

Lühikokkuvõte

Käesoleva projekti raames pakub Crowdestate ühisrahatusplatvormi investoritele võimalust osaleda järjekorras kümnendas Baltic Forest OÜ rahatusvoorus. Antud rahastusvooru raames soovitakse kaasata investoritelt 836 600 eurot olemasoleva laenu refinantseerimiseks. 

Vastavalt äriplaanile peab Sponsoril pankadega läbirääkimisi nii Crowdestate investorite refinantseerimise kui ka täiendava käibekapitali finantseerimise osas. Esimene tagasiside on olnud ühelt poolt positiivne, st hinnatakse tagatiste olemasolu, omanike panust projekti ning tehase käivitumist. Samas, pangad soovivad näha ikkagi enam-vähem ühte tegutsemisaastat ning positiivset kulumi-eelset ärikasumit (EBITDA). Tulenevalt eeltoodust vajab Sponsor käibekapitali seniste laenukohustuste refinantseerimiseks kuni finantseerimislepingu sõlmimiseni finantsasutusega.

Käesoleva laenu pikkuseks on 12 kuud, intressimäär 15.0% aastas ning prognoositud tootlus (IRR) investorile 16.03% aastas. Laenugraafiku mõistes on tegemist nö bullet-laenuga ehk laenuga, mille perioodi jooksul tasutakse vaid intressimakseid ning põhiosa tagastatakse laenuperioodi lõpus ühekordse maksena. 

Investorite huvide kaitseks on laen tagatud ühishüpoteegiga ettevõtte kinnistutele ning ettevõtte omanike isiklike käendustega laenusumma ulatuses.

Seoses Crowdestate investorite märkimisväärse huviga Baltic Forest OÜ (X) projekti vastu, teeb Sponsor investoritele ettepaneku suurendada käesoleva rahatusvooru raames kaasatava laenu maksimaalsummat 1 486 600 euroni, millest senine laenusumma 836 600 eurot suunatakse 31.07.2019 tähtajaga laenu refinantseerimiseks ja lisanduva 650 000 euro suuruse summa arvelt refinantseeritakse 31.08.2019 tähtajaga laen. Crowdestate investeeringute kogumaht suureneb 650 000 euro võrra.


Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes