Ebaõnnestunud
 • Lõpptähtaeg
  23.05.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  20.05.2019
 • Avamise aeg
  16.05.2019 06:45
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  31.12.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  19% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1213
 • Eesmärk
  €1 500 000

Lühikokkuvõte

Käesoleva rahastusprojekti raames on Crowdestate’i investoritel võimalus rahastada allutatud tagamata laenu kujul arenduskinnistute portfelli refinantseerimist, mis võimaldab Sponsoril osaliselt senine kapitalistruktuur ümber korraldada ning finantseerida ettevalmistusi kinnistutele korterelamute ehitamiseks. Sponsor kavatseb kinnistutele rajada keskklassi korterelamuid.

Projekti Sponsor, Estera Development Holding OÜ on valdusettevõte, mis läbi Läti tütarettevõtete omab arenduskinnistuid kolmes atraktiivses asukohas Riias ja selle lähiümbruses, Läti Vabariigis.

Sama meeskonna projekte Lätis on Crowdestate’i investorid varem finantseerinud kolmel korral: Briezu 7a arendusprojekt Riias (laen tagastati investoritele tähtajast varem), Mezkalna 4 arendusprojekt Riias (hetkel töös) ja Estera Development Makonkalns (hetkel töös).

Sponsor kavatseb laenu tagastada arenduseks ettevalmistatud kruntide müügist järgmise ringi investoritele enne ehituse alustamist.

Käesoleva rahastusprojekti raames soovib Sponsor kaasata kapitali tagamata allutatud laenu kujul vähemalt 750 000 euro ja kuni 1 500 000 euro suuruses summas. Vähemalt 375 000 euro suurune osa selles rahastusprojektist märgitakse Sponsori osanike poolt.

Laenuperioodi pikkuseks on kuni 30 kuud, s.t. laenutähtajaks on 31.12.2021. Sponsoril on võimalus osa või kogu laenusumma tagastada peale 12 kuu möödumist laenulepingu sõlmimisest. 

Intressimääraks on fikseeritult 19% aasta baasil ning intressimakseid tehakse kord aastas, 12 kuu pikkuse makseintervalliga.

Rahastusprojekti sisemiseks arvutuslikuks tootlusläveks (IRR) on 19,0%. 

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes