Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  12.04.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  10.04.2019
 • Avamise aeg
  09.04.2019 13:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  07.08.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  15.58% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  846
 • Eesmärk
  €300 000

Lühikokkuvõte

Käesolev on järjekorras 9. rahastusvoor projekti Sponsori - Tamula Kodu OÜ - poolt Võrus, aadressil Kreutzwaldi 59c asuva korterelamuarenduse rahastamiseks.

Seniste rahastusvoorude kaudu on Crowdestate'i investorid paigutanud sellesse arendusse kokku 1 767 000 eurot. Käesoleva vooru maht on kuni 300 000 eurot. 

Rahastusvooru eesmärk on rahastada projekti edasist ehitustegevust kuni arendusprojekti lõpuni.

Arenduses on kokku 68 korterit. Käesoleva rahastusvooru avaldamise hetkeks on 22 korterit notariaalse võlaõigusliku lepingu alusel müüdud, 2 laenutaotlust ootab vastust ja 9 korterit on broneeritud, seega on hetkel protsessis 33 müügitehingut.

Olemasolevate ja antud rahastusvooru käigus kaasatavate vahendite tagastamiseks piisab 32 korteri müümisest.

Vastavalt ehitusaktidele on arendus valmimisjärgus 85%. Sponsor peab realistlikuks, et kasutusluba hoonele väljastatakse ja laenu tagasimakset võimaldav korterite maht müüakse enne käesoleva aasta augusti lõppu.

Finantseerimisvooru fikseeritud intressimäär on 15% aasta baasil. 

Laenuperioodiks on 8 kuud, s.t. tähatajaks on 31.12.2019. Kuivõrd Sponsor peab võimalikuks tagastada laenusumma oluliselt varem, on arvutustes arvestatud 4 kuu pikkuse perioodiga. Sellest lähtuvalt on prognoositavaks investeeringu sisemiseks tootlusläveks (IRR) on 15,58%

Laen on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga Crowdestate Collateral Agent’i kasuks kogusummas 3 000 000 eurot.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes