Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  20.09.2018
 • Investeerimisperioodi algus
  19.09.2018
 • Avamise aeg
  18.09.2018 09:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  08.10.2019
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  13% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  739
 • Eesmärk
  €200 000

Lühikokkuvõte

Käesolev on järjekorras 5. rahastusvoor projekti Sponsori - Tamula Kodu OÜ - poolt Võrus, aadressil Kreutzwaldi 59c asuva korterelamuarenduse rahastamiseks.

Seniste rahastusvoorude kaudu on Crowdestate'i investorid paigutanud sellesse arendusse kokku 900 000 eurot. Käesoleva vooru maht on 200 000 eurot. Kokku rahastatakse selle projekti arendust kuni 1 400 000 euro ulatuses.

Sponsor arendab Tamula järve-äärsele Kreutzwaldi 59c kinnistule 3-korruselise 68 korteriga korterelamu, rekonstrueerides kinnistul paikneva 1981. aastal kasutusse antud tootmishoone elukondlikuks hooneks.

Projekt on jagatud kaheks selgelt eristatavaks etapiks. Sponsor soovib kasutada Crowdestate’i investorite vahendeid projekti esimese etapi ehitustööde rahastamiseks.

Esimeses etapis teostab arendaja kõik vajalikud lammutustööd, rajab kõigi 68 korteri karbid ja ehitab valmis 28 korterit. Arenduse teises faasi raames ehitatakse lõpuni ja müüakse ülejäänud 40 korterit.

Viienda rahastusvooru avaldamise hetkeks on esimeses etapis valmivast 28 korterist 17 korterit notariaalse võlaõigusliku lepingu alusel müüdud. Sponsor ehitab lähiajal valmis näidiskorteri, mis võiks müügitempot veelgi suurendada.

Viienda rahastusvooru summa on 200 000 eurot, fikseeritud intressimäär on 13% ja laenu perioodiks kuni 12 kuud, investeeringu sisemiseks tootlusläveks (IRR) on 13%. Kuivõrd seni on korterite müük olnud aktiivne, loodab Sponsor laenusumma koos kogunenud intressidega ennetähtaegselt tagastada.

Kõik rahastusvoorud on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga Crowdestate Collateral Agent’i kasuks kogusummas 1 927 000 eurot.

Projekti rahastatakse kokku kuni 7 vooru kaudu. Rahastusvoorude mahud on 200,000 kuni 300,000 eurot, viimane rahastusvoor on planeeritud 2018 aasta 4. kvartalisse.

Äriplaani kohaselt on Crowdestate’i investorite laenu koos intressidega tagasi makstud 2019. aasta septembris, kuid Sponsor maksab 95% asjaõiguslike lepingute alusel tekkivast müügikäibest kaasatud laenude teenindamiseks ning peab võimalikuks laenu tagastamist varem.

Sponsor on projekti juba paigutanud u. 900 000 eurot omakapitali, mida on kasutatud kinnistu ostuks ja lammutus- ning ehitustööde teostamiseks.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes