Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  31.10.2018
 • Investeerimisperioodi algus
  19.10.2018
 • Avamise aeg
  18.10.2018 09:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  08.10.2019
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  13% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  525
 • Eesmärk
  €300 000

Lühikokkuvõte

Käesolev on järjekorras 6. ja viimane rahastusvoor projekti Sponsori - Tamula Kodu OÜ - poolt Võrus, aadressil Kreutzwaldi 59c asuva korterelamuarenduse rahastamiseks.

Seniste rahastusvoorude kaudu on Crowdestate'i investorid paigutanud sellesse arendusse kokku 1 100 000 eurot. Käesoleva vooru maht on 300 000 eurot. Kokku rahastatakse selle projekti arendust 1 400 000 euro ulatuses.

Sponsor arendab Tamula järve-äärsele Kreutzwaldi 59c kinnistule 3-korruselise 68 korteriga korterelamu, rekonstrueerides kinnistul paikneva 1981. aastal kasutusse antud tootmishoone elukondlikuks hooneks.

Projekt on jagatud kaheks selgelt eristatavaks etapiks. Sponsor soovib kasutada Crowdestate’i investorite vahendeid projekti esimese etapi ehitustööde rahastamiseks.

Esimeses etapis teostab arendaja kõik vajalikud lammutustööd, rajab kõigi 68 korteri karbid ja ehitab valmis 28 korterit. Arenduse teises faasi raames ehitatakse lõpuni ja müüakse ülejäänud 40 korterit.

Kuuenda rahastusvooru avaldamise hetkeks on esimeses etapis valmivast 28 korterist 19 korterit notariaalse võlaõigusliku lepingu alusel müüdud. 

Finantseerimisvooru fikseeritud intressimäär on 13% ja laenu perioodiks kuni 11 kuud, investeeringu sisemiseks tootlusläveks (IRR) on 13,22%. Kuivõrd seni on korterite müük olnud julgustav, loodab Sponsor laenusumma koos kogunenud intressidega ennetähtaegselt tagastada.

Kõik rahastusvoorud on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga Crowdestate Collateral Agent’i kasuks kogusummas 1 927 000 eurot.

Äriplaani kohaselt on Crowdestate’i investorite laenu koos intressidega tagasi makstud 2019. aasta septembris, kuid Sponsor maksab 95% asjaõiguslike lepingute alusel tekkivast müügikäibest kaasatud laenude teenindamiseks ning peab võimalikuks laenu tagastamist varem.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes