Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  11.10.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  08.10.2019
 • Avamise aeg
  27.09.2019 13:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  06.08.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  15% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1131
 • Eesmärk
  €790 000

Lühikokkuvõte

Käesolev on järjekorras 10. rahastusvoor projekti Sponsori - Tamula Kodu OÜ - poolt Võrus, aadressil Kreutzwaldi 59c asuva korterelamu kasutusloa taotlemise perioodi rahastamiseks.

Käesoleva rahastusvooru maht on 790 000 eurot. Koos varasematest rahastusvoorudest lähtuvate kohustustega on arenduse laenukoormus kokku 2 157 000 eurot.

Rahastusvooru eesmärk on refinantseerida olemasolevad kohustused laenusummas.

Arenduses on kokku 68 korterit. Käesoleva rahastusvooru avaldamise hetkeks on 37 korterit notariaalse võlaõigusliku lepingu alusel müüdud.

Olemasolevate ja antud rahastusvooru käigus kaasatavate vahendite tagastamiseks piisab 33 korteri müümisest.

Projekt on kasutusloa faasis.

Finantseerimisvooru fikseeritud intressimäär on 15% aasta baasil. 

Laenuperioodiks on 12 kuud, s.t. tähatajaks on 30.09.2020. Sponsor peab võimalikuks tagastada laenusumma oluliselt varem.

Laen on tagatud 1. järjekoha hüpoteegiga Crowdestate Collateral Agent’i kasuks kogusummas 3 000 000 eurot.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes