Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  12.07.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  04.07.2019
 • Avamise aeg
  03.07.2019 12:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  16.04.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 1-90 päeva
 • Oodatav tulusus
  11.4% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  547
 • Eesmärk
  €230 000

Lühikokkuvõte

Käesoleva rahastusprojekti raames pakume võimalust investeerida tagatud laenu, mida kasutatakse Tartus, Pargi tn 10 asuva arendusprojekti lõpetamiseks. 

Sponsor soovib kaasata 230,000 eurot kuni 13 kuu pikkuseks perioodiks. Kaasatud vahendid suunatakse Tartus, Pargi tn. 10 asuva lõppfaasisi oleva arendusprojekti ehituskulude finantseerimiseks. Tegemist on järjekorras teise rahastusvooruga Pargi 10, Tartu arendusprojekti.

Pargi tn. 10 arendus hõlmab endas kahte hoonet, milles kokku 50 elamis- ja büroopinda ja on jaotatud kahte arendusetappi. Esimeses etapis rekonstrueeriti ajalooline hoone 42 korteri ja bürooga, kokku 1670 m2 müüdavat netopinda. See etapp on valmis, kasutusluba valminud ühikutele on väljastatud ja ca. 74% ühikutest on müüdud. 

Teine arendusetapp seisneb kinnistule uue hoonemahu ehitamises kokku 786 m2 müüdava netopinna (8 korterit) ulatuses. 

Antud etapp on 70% ulatuses valmis, 1 korter on broneeritud. 

Poolelioleva hoone väärtuseks on vastavalt kinnistu ostu-müügi lepingule ja ehitusaktidele 916,000 eurot e. 1166 eurot/m2. Tagatisvara perspektiivne väärtus on vastavalt seni tehtud müügitehingutele Pargi 10 korteritega ca. 2400 eurot/m2.

Laen on tagatud 1. järjekoha hüpoteekidega teises arendusetapis valmivatele korteritele 6 ühiku e. 515 m2 ulatuses. Antud korterite hetkeväärtuseks on seega 600,000 eurot. Lisaks hüpoteegile on projekti Sponsor laiendanud eelmisele rahastusvoorule tagatiseks antud isiklikku käendust ka käesolevale rahastusvoorule. Käenduse summaks on 230,000 eurot. Eelmise rahastusvooru mahuks oli samuti 230,000 eurot.

Laenuperioodi pikkuseks on 13 kuud.

Laenu intressimääraks on 11% aastas. Laenusumma tagastatakse laenu tähtajal või korterite müümisel. Intressimakseid tehakse kvartaalselt.

Investeeringu arvutuslik sisemine tasuvusmäär (IRR) on 11,4% aastas. 

Kõikide laenukohustuste ja hüpoteegitud vara suhteks (LTV) on 77%. Antud suhtarv ei arvesta isikliku käenduse summat.


Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes