Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  03.09.2015
 • Investeerimisperioodi algus
  25.09.2015
 • Avamise aeg
  03.08.2015 07:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  28.08.2018
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  32.5% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  180
 • Eesmärk
  €364 200

Lühikokkuvõte

Käesoleva arendusprojekti eesmärgiks on omandada AS TREV-2 Grupp‘ilt Pärnu mnt 457 kinnistu ning teha detailplaneeringu algatamise ettepanekusse muudatused, mille tulemusel muudetaks kinnistu kasutamise sihtotstarvet. Peale uue detailplaneeringu kehtestamist on plaanis kinnistu võõrandada kinnisvaraarendus- või ehitusettevõttele.

Crowdestate’i poolt selle projekti elluviimiseks asutatud Crowdestate PRN457 SPV OÜ koondab rahastajate kapitali ning omandab 50% suuruse osaluse arendust ellu viivas P457 OÜ osakapitalis.

Crowdestate’i investorite tulu koosneb eelisintressi ning arenduskasumi kombinatsioonist. Arendusprojekti investeeritud kapital teenib 18% suurust eelisintressi, mis kuulub välja maksmisele enne projekti kasumi jaotamist. Eelisintress garanteerib rahastajatele vähemalt 18% suuruse minimaalse tulususe (aasta baasil). Peale eelisintressi välja maksmist järgi jääv kasum jaotatakse P457 OÜ osanike vahel vastavalt nende osaluse suurustele.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes