Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  31.03.2017
 • Investeerimisperioodi algus
  20.03.2017
 • Avamise aeg
  09.03.2017 13:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  20.11.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 1-90 päeva
 • Oodatav tulusus
  20.46% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  661
 • Eesmärk
  €950 000

Lühikokkuvõte

Lätis, Saules Aleja 2A aadressil asuva Projekti puhul on tegemist krundi soetamise ja sellele kortermaja püstitamisega. Projekt asub kaunis pargi ja tiigiga ümbruskonnas äärmiselt väärtustatud Angelskans piirkonnas.

Crowdestate’i poolt selle Projekti elluviimiseks asutatud Crowdestate SA2 OÜ (edaspidi “Sponsor”) koondab 950 000 euro suuruses summas rahastajate kapitali, mis on 50% Projekti elluviimiseks vajalikust omakapitalist. Ülejäänud osa omakapitalist investeerib Projekti kaasatud professionaalne arendaja. Projekti rahastavate investorite vahel kuulub proportsionaalselt jaotamisele Projektiga teenitav kasum.

Selleks, et tagada Projekti edukas valmimine, on Crowdestate valinud partneriteks Hepsor OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ. Mõlemil eelpoolmainitud ettevõttel on elamute arendamisel ja ehitamisel põhjalik ja pikaajaline töökogemus Eesti turul.

Investeerimisvõimaluse eeldatav pikkus on umbes 30 kuud ning oodatav tootlus baasstsenaariumi kohaselt 20,46% aasta baasil (IRR).

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes