Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  13.05.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  13.05.2019
 • Avamise aeg
  09.05.2019 10:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  11.08.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  16.1% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  991
 • Eesmärk
  €220 000

Lühikokkuvõte

Meie uus projekt pakub investoritele võimalust osaleda Veskimöldre-2 elamuarenduspiirkonna infrastruktuuri viimase etapi ehituse rahastamisel summas 950 000 eurot. Veskimöldre-2 piirkonnas on välja ehitatud teed ja kommunikatsioonid ning kruntide müük ja elamute ehitus käivad (müüdud on 35% kruntidest). Sponsor on investeerinud projekti 10 miljonit eurot ja täita on jäänud veel vallaga planeerimismenetluses kokkulepitud investeerimiskohustus summas 1,2 miljonit eurot, mille osaliseks finantseerimiseks taotletakse Crowdestate investoritelt laenu.

Rahastamine toimub kolmes osas. Käesoleva teise rahastamisvooru maht on 220 000 eurot. Investeering on tagatud 3. järjekoha ühishüpoteegiga 117 elamumaa kinnistule (197 171 m2) hinnatud väärtuses 10,6 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Esimese ja teise järjekohaga tagatava seeniorlaenu jääk on 4 miljonit eurot. Projekti LTV on 47% (hüpoteekidega tagatud laenude suhe hinnatud 117 kinnistu väärtusesse). Lisaks hüpoteegile annab kontserni emaettevõtte Brave Capital OÜ käenduse summas 200 000 eurot.

Crowdestate'i investorite laenult makstakse intressi 15% aasta baasil. Intressimaksed on kvartaalsed ja laenu põhisumma tagastatakse Veskimöldre-2 piirkonna üksikelamute ja ridaelamute kruntide müügitulust – iga asjaõigusliku müügilepingu sõlmimisel kantakse kinnistu käibemaksuta hinnast 20% Crowdestate’i investorite laenu tagasimakseks.

Investeerimisvõimaluse kestus on kuni 22 kuud. Kvartaalsete intressimaksetega laenu oodatav tootlus (IRR) on 16,1%.

Veskimöldre-2 elupiirkonna arendus hõlmab 167 ühepereelamu krunti, ridamaja krunte (121 ridamaja boksi), lisaks rajatakse piirkonda supermarket, söögikohad, terviserajad, koolimaja. Elamukruntide hinnad on vahemikus 90 000 - 160 000 eurot (keskmiselt 115 000 eurot) ja keskmine krundi suurus on 1606 m2.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes