Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  11.12.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  30.11.2020
 • Avamise aeg
  20.11.2020 08:15
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  11.06.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  13.1% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  387
 • Eesmärk
  €277 500

Lühikokkuvõte

Crowdestate'i investorid on rahastanud Veskimöldre-2 elamukruntide müügiperioodil Sponsori kapitali vabastamist kokku summas 1,86 miljonit eurot. Muu hulgas on Sponsor kasutanud vabu vahendeid Koru põhikool-lasteaia ehitamise omafinantseeringu katteks. Praeguseks on Sponsor müünud või refinantseerinud algsest 117 kinnistust 77 ning tagastanud 1,45 miljonit eurot investorite laenu põhisummat ja lisaks intressi. 

Tulenevalt rahapakkumise kasvust ja muutunud intressikeskkonnast ning Veskimöldre-2 kruntide müügiedust plaanib Sponsor refinantseerida varasemate rahastamisvoorude kallimad laenud ja pakub esmalt Crowdestate investoritele võimalust refinantseerida varasemad laenud (400 000 eurot) ning vabastada Veskimöldre-2 elamukruntide müügiperioodiks täiendavalt 500 000 euro ulatuses kapitali. Eesmärgiks seatud 900 000 eur summast finantseerisid Crowdestate investorid oktoobris toimunud VIII kampaania käigus 622 500 eurot ja praeguse kampaaniaga soovitakse kaasata järgnev 277 500 eurot. Laenu tagab 2.järjekoha hüpoteek 40 elamumaa kinnistule kogupindalaga 63 649 m2 ja hinnatud väärtuses 4,5 miljonit eurot (hinnatud seisuga september 2020). 

Esimese järjekohaga tagatud võlakirjaomanike kohustuste jääk on 1,4 miljonit. Esimese ja teise järjekohaga tagatud kohustuste maht on seega kokku 2,3 miljonit eurot. Kohustuste maht on 57 500 eurot tagatiseks oleva krundi kohta (e. 36 eur/m2). Projekti LTV on 51,6% (st. 1. ja 2. jrk hüpoteegiga tagatud laenude põhisumma suhe tagatisvara väärtusesse). Lisaks hüpoteegile on kontserni emaettevõtte Brave Capital OÜ andnud laenu tagatiseks käenduse summas 200 000 eurot. Käendust ei ole tagatisvara väärtuse hulka arvestatud.

Käesoleva kampaania raames kaasatavalt 277 500 eurolt (minimaalne eesmärk 180 000 eurot) makstakse intressi 12,5% aasta baasil. Intressimaksed on kvartaalsed ja laenu põhisumma tagastatakse Veskimöldre-2 piirkonna üksikelamute ja ridaelamute kruntide müügitulust – iga asjaõigusliku müügilepingu sõlmimisel makstakse Crowdestate’i investoritele 27% kinnistu käibemaksuta hinnast. 

Investeerimisperiood on kuni 18 kuud. Kvartaalsete intressimaksetega laenu oodatav tootlus (IRR) on 13,1%.

Kruntide müük on viimastel kuudel hoogustunud. 2020.a. augustis müüs Sponsor 6 krunti ja septembris/oktoobris 7 krunti võrreldes varasema keskmisega 2 krunti kuus. Oktoobri alguses refinantseeris Sponsor 37 krundi kohustused, mille tulemusena maksti Crowdestate investoritele tagasi 464 000 eurot. 

Veskimöldre-2 elupiirkonna arendus hõlmab 170 ühepereelamu krunti, ridamaja krunte (121 ridamaja boksi), lisaks rajatakse piirkonda supermarket, söögikohad, terviserajad, koolimaja. Elamukruntide hinnad on vahemikus 110 000 - 160 000 eurot (keskmiselt 130 000 eurot) ja müümata kruntide keskmine suurus on 1591 m2.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes