Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  03.03.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  26.02.2020
 • Avamise aeg
  19.02.2020 07:15
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  28.05.2022
 • Aeg perioodi lõpuni
  23 kuud
 • Oodatav tulusus
  15.9% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  662
 • Eesmärk
  €400 000

Lühikokkuvõte

Crowdestate'i investorid on rahastanud Veskimöldre-2 elamukruntide tagatisel Sponsori investeerimiskohustust uue Koru põhikooli-lasteaia ehitamisel. Nelja vooru raames kaasati kokku 1 160 000 eurot. Praeguseks on Sponsor müünud 23 kinnistut ja tagastanud tervenisti esimese vooru investorite laenud summas 500 000 eurot ja intressi ning osaliselt teise vooru laenu. Esimese rahastamisvooru lõplikuks tootluseks (IRR) kujunes 16,3%. 

Tulenevalt Veskimöldre 2 kruntide edukast müügist ning vajadusest vabastada omakapitali (eelkõige Instituudi tee 132 kaubanduskeskuse ehituse finantseerimiseks) pakub Sponsor kinnistute tagatisel täiendavat investeerimisvõimalust summas 700 000 eurot. Koos täiendava summaga oleks Crowdestate'i investorite laen 1 330 000 eurot. Praeguse rahastamisvooruga soovitakse kaasata 400 000 eurot.

Investeering on tagatud 4. järjekoha ühishüpoteegiga 94 elamumaa kinnistule (152 448 m2) hinnatud väärtuses 7,95 miljonit eurot (ilma käibemaksuta). Esimese ja teise järjekohaga tagatava seeniorlaenu jääk on 3,0 miljonit eurot ning kolmanda järjekohaga tagatud Crowdestate investorite laenude jääk on 630 000 eurot. Seega, uue kampaaniaga kaasatava laenu ees on kohustusi kokku 3,63 miljonit eurot. Täiendava 700 000 eurose laenu lisandudes on projekti LTV 55% (hüpoteekidega tagatud laenude põhiosa jäägi suhe hinnatud 94 kinnistu väärtusesse). Turuväärtuse hinnang pärineb 2017.a. oktoobrist. Hinnakiri ja viimased tehinguhinnad on olnud keskmiselt 15% kõrgemad kui hinnatud väärtus. Lisaks hüpoteegile on kontserni emaettevõtte Brave Capital OÜ andnud käenduse summas 200 000 eurot. Käendust ei ole tagatisvara väärtuse hulka arvestatud.

Crowdestate'i investorite laenult makstakse intressi 15% aasta baasil. Intressimaksed on kvartaalsed ja laenu põhisumma tagastatakse Veskimöldre-2 piirkonna üksikelamute ja ridaelamute kruntide müügitulust – iga asjaõigusliku müügilepingu sõlmimisel makstakse Crowdestate’i investoritele 30% kinnistu käibemaksuta hinnast. 

Investeerimisvõimaluse kestus on kuni 27 kuud. Kvartaalsete intressimaksetega laenu oodatav tootlus (IRR) on 15,9%.

Veskimöldre-2 elupiirkonna arendus hõlmab 170 ühepereelamu krunti, ridamaja krunte (121 ridamaja boksi), lisaks rajatakse piirkonda supermarket, söögikohad, terviserajad, koolimaja. Elamukruntide hinnad on vahemikus 90 000 - 160 000 eurot (keskmiselt 120 000 eurot) ja müümata kruntide keskmine suurus on 1623 m2.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes