Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  28.10.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  29.10.2020
 • Avamise aeg
  07.10.2020 07:15
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  10.06.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  13.1% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1088
 • Eesmärk
  €900 000

Lühikokkuvõte

Crowdestate'i investorid on rahastanud Veskimöldre-2 elamukruntide müügiperioodil Sponsori kapitali vabastamist kokku summas 1,86 miljonit eurot. Muu hulgas on Sponsor kasutanud vabu vahendeid Koru põhikool-lasteaia ehitamise omafinantseeringu katteks. Praeguseks on Sponsor müünud või refinantseerinud algsest 117 kinnistust 77 ning tagastanud 1,45 miljonit eurot investorite laenu põhisummat ja lisaks intressi. Varasemate voorudega kaasatud laenude jääk on praeguse kampaania toimumise ajal 400 000 eurot.

Tulenevalt rahapakkumise kasvust ja muutunud intressikeskkonnast ning Veskimöldre-2 kruntide müügiedust plaanib Sponsor refinantseerida varasemate rahastamisvoorude kallimad laenud ja pakub esmalt Crowdestate investoritele võimalust refinantseerida varasemad laenud (400 000 eurot) ning vabastada Veskimöldre-2 elamukruntide müügiperioodiks täiendavalt 500 000 euro ulatuses kapitali . Käesoleva kampaania kogumaht on seega 900 000 eurot. Laenu tagab 2.järjekoha hüpoteek 40 elamumaa kinnistule kogupindalaga 63 649 m2 ja hinnatud väärtuses 4,5 miljonit eurot (hinnatud seisuga september 2020). 

Esimese järjekohaga tagatud võlakirjaomanike kohustuste jääk on 1,4 miljonit. Esimese ja teise järjekohaga tagatud kohustuste maht on seega kokku 2,3 miljonit eurot. Kohustuste maht on 57 500 eurot tagatiseks oleva krundi kohta (e. 36 eur/m2). Projekti LTV on 51,6% (st. 1. ja 2. jrk hüpoteegiga tagatud laenude põhisumma suhe tagatisvara väärtusesse). Lisaks hüpoteegile on kontserni emaettevõtte Brave Capital OÜ andnud laenu tagatiseks käenduse summas 200 000 eurot. Käendust ei ole tagatisvara väärtuse hulka arvestatud.

Käesoleva kampaania raames kaasatavalt 900 000 eur (minimaalne eesmärk 400 000 eurot) laenult makstakse intressi 12,5% aasta baasil. Intressimaksed on kvartaalsed ja laenu põhisumma tagastatakse Veskimöldre-2 piirkonna üksikelamute ja ridaelamute kruntide müügitulust – iga asjaõigusliku müügilepingu sõlmimisel makstakse Crowdestate’i investoritele 27% kinnistu käibemaksuta hinnast. 

Investeerimisperiood on kuni 20 kuud. Kvartaalsete intressimaksetega laenu oodatav tootlus (IRR) on 13,1%.

Kruntide müük on viimastel kuudel hoogustunud. 2020.a. augustis müüs Sponsor 6 krunti ja septembris/oktoobris 7 krunti võrreldes varasema keskmiselt 2 müüdud krundiga kuus. Oktoobri alguses refinantseeris Sponsor 37 krundi kohustused, mille tulemusena maksti Crowdestate investoritele tagasi 464 000 eurot. 

Veskimöldre-2 elupiirkonna arendus hõlmab 170 ühepereelamu krunti, ridamaja krunte (121 ridamaja boksi), lisaks rajatakse piirkonda supermarket, söögikohad, terviserajad, koolimaja. Elamukruntide hinnad on vahemikus 110 000 - 160 000 eurot (keskmiselt 130 000 eurot) ja müümata kruntide keskmine suurus on 1591 m2.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes