Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  23.05.2018
 • Investeerimisperioodi algus
  09.05.2018
 • Avamise aeg
  02.05.2018 12:00
 • Varaklass
  Investeering
 • Investeeringu liik
  Muu
 • Investeeringu tähtaeg
  11.04.2019
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  16.01% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1132
 • Eesmärk
  €1 450 000

Lühikokkuvõte

Crowdestate’i investorid rahastasid edukalt 21.03.2018 Projekti Sponsori, Baltic Forest OÜ, investeerimislaenu summas 500 000 eurot. Projekti eesmärgiks oli rajada Paikusele Baltikumi efektiivseim saetööstus ning investoritelt kaasatud vahendeid kasutati tootmise alustamiseks vajalike investeeringute lõpetamiseks. 

Senised arengud märtsis esitletud projektiga on järgmised (parema ülevaate saamiseks vt lisatud faili before:after, kus on pildid märts vs täna):

 • Palgisorteerimise liin on käivitatud, testitud ning seade on aktiivses töös. Alustatud on RMK-st palgi ostmisega, mida on tänaseks juba vastu võetud, soteerliinil mõõdetud ning ladustatud ca 7 000 tm.
 • Saehalli laiendamise ja renoveerimistegevusega ollakse märtsis plaanitud graafikus.
 • Saeliini ja lauasorteerliini renoveerimine ja paigaldamine on märtsis esitatud graafikust ligikaudu nädala võrra maas, kuid ühtegi olulist takistust ega probleemi pole esinenud.

Tänaseks on ettevõte põhivaradesse investeerinud ca 10 miljonit eurot, millest ca 60% (5.9 miljonit eurot) on finantseeritud omanike poolt (sh omanikega seotud ettevõtted ning osakapital), ca 2.2 miljoni eurot Unicredit Liisingu, ca 0.4 miljonit eurot Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ning ülejäänud osas kolmandate isikute poolt. 

Käesoleva projekti raames soovib Sponsor refinantseerida kolmandate isikute laenud, intressimääraga 25% aastas ning seeläbi parandada ettevõtte kasumlikkust.  Selleks soovitakse kaasata investoritelt kapitali min. summas 950 000 EUR (eesmärk 1 450 000 EUR) 12 kuuks, oodatava tootlusega 16.01% ja 15% intressimääraga aastas. 

Intressimakseid tehakse alates laenu väljastamisele järgnevast 3-ndast kuust ning põhiosa tasutakse laenu lõpptähtajal ühekordse maksena.

Investorite kaitseks seatakse II jrk hüpoteek (esimene järjekoht on Unicredit kasuks, summas 1.95 miljonit eurot) tootmiskinnistule kui ka omanike käendus laenusumma ulatuses (Crowdestate Collateral Agent OÜ kasuks).

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes