Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  12.04.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  11.04.2019
 • Avamise aeg
  08.04.2019 09:00
 • Varaklass
  Käibekapital
 • Investeeringu liik
  Muu
 • Investeeringu tähtaeg
  31.12.2026
 • Aeg perioodi lõpuni
  45 kuud
 • Oodatav tulusus
  16.02% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1757
 • Eesmärk
  €1 950 000

Lühikokkuvõte

Käesoleva projekti raames pakub Crowdestate ühisrahatusplatvormi investoritele võimalust osaleda järjekorras üheksandas Baltic Forest OÜ rahatusvoorus (esimesest rahatusvoorust on tänaseks väljutud). Projekti raames soovitakse kaasata investoritelt kuni 500 000 eurot (sh minimaalselt 300 000 eurot) käibekapitali finantseerimiseks.

Laenu pikkuseks on 12 kuud, intressimäär 15.0% aastas ning prognoositud tootlus (IRR) investorile 16.02% aastas.

Laenugraafiku mõistes on tegemist nö bullet-laenuga ehk laenuga, mille perioodi jooksul tasutakse vaid intressimakseid ning põhiosa tagastatakse laenuperioodi lõpus ühekordse maksena. 

Investorite huvide kaitseks on laen tagatud ühishüpoteegiga ettevõtte kinnistutele ning ettevõtte omanike isiklike käendustega laenusumma ulatuses.

Seoses Crowdestate investorite märkimisväärse huviga Baltic Forest OÜ (IX) projekti vastu, teeb Sponsor investoritele ettepaneku suurendada käesoleva rahatusvooru raames kaasatava laenu maksimaalsummat 1.95 miljoni euroni, millest 500 000 eurot suunatakse käibekapitali finantseerimiseks ning nimetatud summat ületava osa arvelt refinantseeritakse 30.04.2019 tähtajaga laenu summas 1.45 miljonit eurot. Crowdestate investeeringute kogumaht suureneb 500 000 euro võrra.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes