Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  06.01.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  29.01.2020
 • Avamise aeg
  04.12.2019 08:30
 • Varaklass
  Käibekapital
 • Investeeringu liik
  Muu
 • Investeeringu tähtaeg
  30.04.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  14% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1410
 • Eesmärk
  €700 000

Lühikokkuvõte

Selle investeerimisvõimaluse eesmärk on refinantseerida SIA BJGC olemasolevad rahalisi kohustusi panga ees. SIA BJGC on laenu tagamiseks esitanud mitmeid tagatisi (projekti kirjelduses), samuti on tal lähiaastateks planeeritud mitu projekti kogusummas üle 3 miljoni euro, suurim neist on üleujutuste ärahoidmise projekt Riias (1,3 miljonit eurot) ja järve süvendamine Kasahstanis (2,9 MEUR).

SIA BJGC tegutseb peamiselt Baltikumi turul ja arendab teenuste eksporti. SIA BJGC omab selles valdkonnas mitmeid konkurentsieeliseid:

 • SIA BJGC on ainus akvatooriumi ja veeteede süvendamise ning puhastamise spetsialist Baltikumis.
 • Samuti Saksa tehnoloogia (HUESKER GmbH) ainus esindaja Baltikumis.
 • SIA BJGC pakub keskkonnasõbralikku veetöötlust: pumbatav materjal pannakse geosünteetilistesse mahutitesse, veetustatakse ja ladustatakse/võetakse ringlusse. Muda või setet töödeldakse flokulandiga, mis võimaldab saastunud osa eraldada ja veetustada, moodustades kuiva pinnase. Protsess ei nõua mereprügi kasutamist.

SIA BJGC on spetsialiseerunud suletud veeala teenustele.

SIA BJGC investeerimisvõimaluse raames soovitakse kaasata 700 000 EUR kapitali 14% aastase intressimääraga 24-kuuks. Intressi- ja põhiosamakseid tehakse kvartaalselt.


Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes