Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  02.12.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  29.11.2019
 • Avamise aeg
  14.11.2019 08:15
 • Varaklass
  Kaubandus
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  30.11.2022
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 1-90 päeva
 • Oodatav tulusus
  11.2% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1259
 • Eesmärk
  €610 000

Lühikokkuvõte

Meie uue investeerimisvõimaluse raames on investoritel võimalus rahastada Laagrisse Instituudi tee 132 kinnistule rajatava kaubanduskeskuse ehitust. Taotletava ehituslaenu maht on kokku kuni 1,3 miljonit eurot ja seda plaanitakse rahastada 4 rahastamisvooruga. Käesoleva teise rahastamisvooruga kaasatav summa on 610 000 eurot. Ehituse finantseerimise laen on tagatud 2. järjekoha hüpoteegiga Instituudi tee 132 kinnistule. Laenu intress on 11,2% aasta baasil ja intress makstakse välja ühekordse maksena laenuperioodi lõpus või kinnistu müümisel. Laenu kestus on 11 kuud. 

OLULINE: Ehituslaen on tagatud ajutiselt 2. järjekoha hüpoteegiga ning peale olemasoleva hüpoteegi eemaldamist hakkab Crowdestate’i investorite laenu tagama 1. järjekoha hüpoteek Instituudi tee 132 kinnistule (detailsem info Projekti kirjelduse lõigus). 

Ligemale aasta tagasi osalesid Crowdestate'i investorid sama projekti omakapitali investeeringus. 

Sponsor rajab Veskimöldre elamupiirkonnas, Instituudi tee 132 asuvale kinnistule 2408 m2 suuruse brutopinnaga kaubanduskeskuse, mille ankurüürnikuna on üürilepingu sõlminud Coop (Harju Tarbijate Ühistu). Ankurüürniku poolt üüritava pinna suuruseks on 1260 m2. Projekti ehituseks Crowdestate'i investorite kaudu laenatav summa ja kogunev intress makstakse tagasi väljaarendatud kaubanduskeskuse müümisel rahavooinvestorile. Müügitehingust makstakse tagasi esmalt hüpoteegiga tagatud laenud ja tagasimakse hetkeks kogunenud intress. Peale seda makstakse tagasi investorite omakapitali investeering, eelisintress ja kasumiosa.

Kaubanduskeskust ehitab Nordlin Ehitus ja ehitustööde tähtaeg on 15.detsember 2019 ning ehitustööd on graafikus. Sponsor on siiamaani hoone ehitust ja ettevalmistustöid finantseerinud omavahenditest ning Crowdestate'i investorite esimese rahastamisvooru raames kaasatud 340 000 eurose ehituslaenuga.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes