Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  29.01.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  23.01.2020
 • Avamise aeg
  22.01.2020 08:05
 • Varaklass
  Kaubandus
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  30.09.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  3 kuud
 • Oodatav tulusus
  11.2% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  288
 • Eesmärk
  €72 000

Lühikokkuvõte

Instituudi tee 132 praeguse rahastamisvooruga kaasame investoritelt ehituse finantseerimiseks viimase osa summas 72 000 eurot. Koos varasema kolme vooruga moodustab ehituslaenu maht kokku 1,3 miljonit eurot. Laen on antud kaubanduskeskuse ehitamiseks Instituudi tee 132 kinnistule Laagris. Kaubanduskeskuse ehitustööd on lõppenud. Ehituslaen on tagatud 2. järjekoha hüpoteegiga Instituudi tee 132 kinnistule. Laenu intress on 11,2% aasta baasil ja intress makstakse välja ühekordse maksena laenuperioodi lõpus või kinnistu müümisel. Laenu kestus on 8 kuud. 

OLULINE: Ehituslaen on tagatud ajutiselt 2. järjekoha hüpoteegiga ning peale olemasoleva hüpoteegi eemaldamist hakkab Crowdestate’i investorite laenu tagama 1. järjekoha hüpoteek Instituudi tee 132 kinnistule (detailsem info Projekti kirjelduse lõigus). Rimi esialgse õigusabi taotluse ja kohtumääruse kohaselt on peatatud Instituudi tee 132 hoones üüripinna valduse üleandmine Coopile. Algselt oli plaanitud valduse üleandmine novembris 2019 ja keskuse avamine 15.12.2019. Sponsor on seadnud eesmärgiks avada keskus aprillis 2020. Sponsor on esitamas Rimi vastu nõuet valduse üleandmise ja keskuse avamise viibimisega põhjustatud kahju hüvitamiseks. 

Ligemale aasta tagasi osalesid Crowdestate'i investorid sama projekti omakapitali investeeringus. 

Sponsor rajab Veskimöldre elamupiirkonnas, Instituudi tee 132 asuvale kinnistule 2408 m2 suuruse brutopinnaga kaubanduskeskuse, mille ankurüürnikuna on üürilepingu sõlminud Coop (Harju Tarbijate Ühistu). Ankurüürniku poolt üüritava pinna suuruseks on 1260 m2. Projekti ehituseks Crowdestate'i investorite kaudu laenatav summa ja kogunev intress makstakse tagasi väljaarendatud kaubanduskeskuse müümisel rahavooinvestorile. Müügitehingust makstakse tagasi esmalt hüpoteegiga tagatud laenud ja tagasimakse hetkeks kogunenud intress. Peale seda makstakse tagasi investorite omakapitali investeering, eelisintress ja kasumiosa.

Kaubanduskeskust ehitab Nordlin Ehitus ja ehitustööd on lõpetatud! Sponsor on siiamaani hoone ehitust ja ettevalmistustöid finantseerinud omavahenditest ning Crowdestate'i investorite esimese, teise ja kolmanda rahastamisvooru raames kaasatud 1 228 000 eurose ehituslaenuga.


Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes