Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  01.03.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  12.03.2019
 • Avamise aeg
  13.02.2019 14:00
 • Varaklass
  Käibekapital
 • Investeeringu liik
  Muu
 • Investeeringu tähtaeg
  31.12.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  14 kuud
 • Oodatav tulusus
  16% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  1555
 • Eesmärk
  €1 186 683
 Sisemine tasuvuslävi (IRR): 15%  Lõplik intressimäär: 16%  € 0 Investoritele tagastatud
Täiendava info nägemiseks palun logi sisse!

Lühikokkuvõte

Käesoleva rahastusprojekti raames pakume võimalust investeerida tagatud laenu, millega suurendatakse projekti Sponsori - Nord Company OÜ käibekapitali. Sponsor soovib kaasata 1,050,000 eurot kuni 18 kuu pikkuseks perioodiks. Minimaalne summa on 600,000 eurot. Kaasatud vahendid suunatakse süvenduslaev “Zenne” hankimiseks. Alus asub Belgias, kuid peale ostutehingut baseerub “Zenne” Eestis, kantakse Eesti Laevaregistrisse ja kasutatakse Baltikumi sadamate ja laevateede süvendustöödel.

Laen on tagatud esimese järjekoha hüpoteekidega hangitaval süvenduslaeval “Zenne” ja juba Sponsori omandis oleval süvenduslaeval “NC1” (baseerub Läti Vabariigis). Teise järjekoha hüpoteek alusele "NC1" seatakse Crowdestate Collateral Agent OÜ kasuks enne kaasatud kapitali väljamaksmist Sponsorile. Peale väljamakset asendatakse 2. järjekoha hüpoteek 1. järjekoha hüpoteegiga samale alusele. Süvenduslaevale "Zenne" seatakse esimese järjekoha hüpoteek hiljemalt kolme nädala jooksul peale laenusumma välja maksmist.  Sponsor on valmis selle perioodi vältel pakkuma investoritele tagatiseks lisaks hüpoteegile süvenduslaeval "NC1" ka isiklikku käendust summas 300,000 eurot. Käendusleping kehtib kuni hüpoteek süvenduslaevale "Zenne" on registreeritud. Hüpoteegisumma kokku on 1,417,500 eurot. Mõlema aluse hindamisaktile vastav summaarne väärtus on ca. 3,500,000 eurot. Sponsor on süvenduslaeva “Zenne” ostuks juba tasunud ettemaksu 30% ulatuses aluse ostuhinnast.

Laenu intressimääraks on 15% aastas. Sponsor tasub intressimakseid igakuiselt ja tagastab laenu põhiosa võrdsetes osades iga 6 kuu järel alates laenu väljastamisest.

Intressi- ja põhiosamaksete allikaks on süvenduslaev “Zenne” ekspluateerimisest genereeritav rahavoog.

Investeeringu arvutuslik sisemine tasuvusmäär (IRR) on 16% aastas.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes