Rahastatud
 • Lõpptähtaeg
  07.08.2020
 • Investeerimisperioodi algus
  30.07.2020
 • Avamise aeg
  27.07.2020 08:30
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  30.06.2021
 • Aeg perioodi lõpuni
  9 kuud
 • Oodatav tulusus
  12.5% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  554
 • Eesmärk
  €250 000

Lühikokkuvõte

Neljanda rahastusvooru eesmärgiks on kaasata ehitustööde lõpuleviimiseks kuni 250 000 eurot kapitali.

Eriolukorrast tingitud 2-kuuline ehituse peatumine koos uute ehitusplatsile pääsemise eeskirjade ja materjalide hankimise aeglustumisega avaldasid valmimiskuupäevale negatiivset mõju. Sel põhjusel nõuab Sponsor uut rahastusvooru.

Vahepeal maksti investoritele tagasi kahe esimese rahastusvooru põhiosa koos intressidega summas 750 000 Eur. Praeguste investorite riskipositsioon vähenes märkimisväärselt 1 100 000 eurolt 600 000 euroni (sealhulgas praegune neljas rahastuvoor).

Viimastel kuudel on ehitustööd edenenud:

 • Sisekrohvitööd on valmis.
 • Väliste intonatsioonide ja sisemiste hüdrosüsteemide valmimine.
 • Elektrisüsteemi paigaldamine on lõpetamisel.
 • Soojustussüsteemi paigaldamine on lõpetamisel.
 • Lisaseadmed on tarnimisel ja tasanduskihid ehitamisel.
 • Praeguseks kinnitatud müügid moodustavad üle 65% korteritest. Kui ehitamine on lõppenud, võimaldavad need pangalaenu tagasi maksta ja järelejäänud likviidsus on umbes 1 300 000 eurot. Rohkem kui piisavalt, et laen Crowdestate'ile tagasi maksta.

Via De Coubertin, Potenza, Itaalia projekti eesmärk on viia lõpule 36 uue korteriga hoone ehitamine, mis asub Potenza väärtuslikus elamurajoonis Itaalias. Projektiga on juba algust tehtud. Kahest osast koosnev hoone on praegu ehitamisel ja üle 80% ehitustöödest on valmis.

Crowdestate'i laenu kogusumma on 3.1 miljonit eur ja nende tagasimaksmiseks on tarvis müüa 20 korterit. Tänaseks on juba müüdud 24 korterit, üle 65% koguarvust. Jooksev müük võimaldab Sponsoril tasuda kõik tasumata laenud.

Projekti Sponsor soovib kaasata kapitali ehitustööde lõpuleviimiseks, oodates ostjatelt lõplikke makseid pärast korterite üleandmist. Projekti kogumaksumus on 5 678 350 eur ja Sponsor osales 900 000 eur suuruse omakapitaliga. Ülejäänud kapital saadakse pangalaenust, Crowdestate laenust ja korterite eelmüügist.

Crowdestate investoritel on võimalus investeerida 12.5% aastase intressimääraga projekti, kus tehakse igakuiseid intressimakseid ning põhiosa makse projekti lõpus. Investeerimisvõimaluse pikkuseks on 11 kuud.

Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes