Väljutud
 • Lõpptähtaeg
  09.08.2019
 • Investeerimisperioodi algus
  01.08.2019
 • Avamise aeg
  31.07.2019 08:00
 • Varaklass
  Elukondlik
 • Investeeringu liik
  Arendus
 • Investeeringu tähtaeg
  27.07.2020
 • Aeg perioodi lõpuni
  Tähtaja ületanud 90+ päeva
 • Oodatav tulusus
  12.45% aastas
 • Oodatav cash yield
  %
 • Investorite arv
  626
 • Eesmärk
  €250 000

Lühikokkuvõte

Via De Coubertin, Potenza, Itaalia projekti eesmärk on viia lõpule 36 uue korteriga hoone ehitamine, mis asub Potenza väärtuslikus elamurajoonis Itaalias. Projektiga on juba algust tehtud. Kahest osast koosnev hoone on praegu ehitamisel ja üle 50% ehitustöödest on valmis. Tööde lõpuleviimine ja korterite üleandminte võtab hinnanguliselt aset järgmisel aastal, juuni 2020.

Teise rahastusvooru eesmärk on hankida täiendavat kapitali ehitustööde rahastamiseks summas 250 000 eurot.

Sponsor kiirendab suvehoojal ehitustööde tempot, et saada korterid  2020. aasta II kvartali alguseks valmis. Viimase 2 kuu jooksul liikusid ehitustööd kiiresti, välise krohvi ja korterite veesüsteemi valmimisega.

Viimane osa pangalaenust, mis plaanide kohaselt saadaks 2019. aasta augustis, lükati edasi 2019. aasta septembri lõppu. Sponsor vähendas projekti LTV tehes 2019. aasta juulis 450 000 eur makse mezzanine laenu tagasimakseks.

Senior laenu, mezzanine'i ja Crowdestate'i laenu kogusumma on 3.9 miljonit eur ja nende tagasimaksmiseks on tarvis müüa 20 korterit. Tänaseks on juba müüdud 24 korterit, üle 65% koguarvust. Jooksev müük võimaldab Sponsoril tasuda kõik tasumata laenud (vaata lisatud müügiraportid juuli 2019 seisuga).

 Projekti Sponsor soovib kaasata kapitali ehitustööde lõpuleviimiseks, oodates ostjatelt lõplikke makseid pärast korterite üleandmist. Projekti kogumaksumus on 5 678 350 eur ja Sponsor osales 900 000 eur suuruse omakapitaliga. Ülejäänud kapital saadakse pangalaenust, mezzanine laenust ja korterite eelmüügist.

Crowdestate investoritel on võimalus investeerida 12.45% aastase intressimääraga projekti, kus tehakse igakuiseid intressimakseid ning põhiosa makse projekti lõpus. Investeerimisvõimaluse pikkuseks on 12 kuud.


Crowdestate

Site is down for maintenance, please check back in 15 minutes