Reclamații

Depunerea unei plângeri

(care trebuie trimisă de client furnizorului de servicii de finanțare participativă)

1.a Datele cu caracter personal ale reclamantului

1.b Date de contact (dacă diferă de cele de la punctul 1.a)

2.a Datele cu caracter personal ale reprezentantului legal (dacă este cazul) (o procură sau un alt document oficial ca dovadă a numirii reprezentantului)

3. Informații despre plângere

Reclamant / reprezentant legal

Documente furnizate (vă rugăm să încărcați documentul corespunzător):