Kaebused

Kaebuse esitamine

(kaebus, mille klient saadab ühisrahastusteenuse osutajale)

1.a. Kaebuse esitaja isikuandmed

1.b. Kontaktandmed (kui need erinevad punktis 1.a esitatud andmetest)

2.a. Seadusliku esindaja isikuandmed (vajaduse korral) (volikiri või muu ametlik dokument, mis tõendab esindaja määramist)

3. Teave kaebuse kohta

Kaebuse esitaja / Seaduslik esindaja

Esitatavad dokumendid (palun laadige vastav dokument üles):