Klienditugi

 • Crowdestate
 • Kas mina võin saada Crowdestate’i liikmeks?


  Verifitseerimise protseduuri kiirendamiseks ja/või ulatuslike aruandlusnõuete vältimiseks ei paku me oma teenuseid järgmiste riikide residentidele: Afganistan, Albaania, Ameerika Samoa, Bahama, Barbados, Belau, Bosnia ja Hertsegoviina
  Botswana, Burkina Faso, Burundi, Fiji, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hiina, Iraak, Iraan, Jamaica, Jeemen, Jordaania, Kaimanisaared, Kambodža, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV), Liibanon, Liibüa, Lõuna-Sudaan, Mali, Maroko, Mauritius, Moldova, Myanmar (Birma), Nicaragua, Pakistan, Panama, Samoa, Senegal, Somaalia, Sudaan, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Türgi, Uganda, Ukraina, USA Neitsisaared, Valgevene, Vanuatu, Venemaa, Venezuela, Zimbabwe.


  Mis on Crowdestate?


  Crowdestate AS on Euroopa kinnisvara ühisrahastusplatvorm, mis tegutseb Euroopa Liidu Ühisrahastusmääruse (EL 2020/1503) ja Finantsinspektsiooni poolt väljastatud ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa alusel.

  Crowdestate pakub kinnisvarainvestoritele võimalust investeerida professionaalsete kinnisvaraettevõtjate ja -arendajate poolt ellu viidavatesse kinnisvaraprojektidesse. Kõik ühisrahastamiseks avaldatavad ühisrahastuspakkumised on läbinud põhjaliku taustakontrolli ning varustatud asjakohase, hästi kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku taustainformatsiooniga.

  Kinnisvaraettevõtted või -arendajad kasutavad Crowdestate'i poolt pakutavaid ühisrahastusteenuseid, et kaasata oma kinnisvaraprojektide elluviimiseks vajalikku kapitali (nii laene kui ka omakapitali).

  Crowdestate hoolitseb sujuva investeerimis- ja rahakaasamisprotsessi eest ning monitoorib oma investorite poolt tehtud investeeringutuid kuni nende lõppemiseni.


  Millised on minu kohustused Crowdestate’i liikmena?


  Crowdestate’i liikmed on kohustatud Crowdestate’ile esitama korrektsed ning ajakohased isiku- ja kontaktandmed ning kinnitused investeeritava raha päritolu kohta. Samuti on liikmetel kohustus tutvuda Crowdestate’i vahendusel sõlmitavate lepingutega. 

  Investorina on Crowdestate’i liikmetel kohustus teha iseseisvaid ning kaalutletud investeerimisotsuseid.


  Millised on Crowdestate’i kohustused oma liikmete ees?


  Crowdestate’i kohustused oma liikmete eest on täpsemalt sätestatud Crowdestate’i kasutustingimustes ning investeerimisobjektide juhtimisteenuste lepingutes. 

  Crowdestate teeb kõik endast oleneva, et liikmetele investeerimiseks välja valitud investeerimisvõimaluste kohta esitatav informatsioon oleks täpne, õige ning piisav asjatundliku investeerimisotsuse tegemiseks. 

  Piisava investeerimishuvi puhul korraldab Crowdestate investeeringu tegemise eelnevalt avalikustatud tingimustel, hoolitseb kogu investeerimisperioodi jooksul objekti hea käekäigu eest ning korraldab investeerimisperioodi lõppedes investeeringust väljumise. 

  Crowdestate korraldab investeerimisperioodi jooksul teenitud ning investeeringu müügist saadava tulu väljamaksmist investoritele.

  Crowdestate koostab kogu investeerimisperioodi jooksul iga investeerimisobjekti kohta regulaarseid ülevaateid ning jagab neid objektidesse investeerinud liikmetega.


  Kas Crowdestate on reguleeritud finantsasutus?


  Crowdestate AS on Finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluv Euroopa ühisrahastusteenuse osutaja, mis tegutseb talle väljastatud tegevusloa nr 4.1-1/32 alusel. Vastavalt ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloale on Crowdestate'il õigus oosutada alljärgnevat liiki ühisrahastusteenuseid:

  1. Laenude andmise vahendamine;
  2. Ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud ilma kindla kohustuseta instrumentide pakkumine.

  Crowdestate AS ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa kohaselt on Crowdestate'il õigus ühisrahastustusteenuseid osutada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

  Crowdestate AS on Finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluv makseasutus, mis tegutseb talle väljastatud tegevusloa nr 4.1-1/82 alusel. Vastavalt makseasutuse tegevusloale on Crowdestate’il õigus oma klientidele pakkuda maksetehingu täitmise teenuseid, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmist Crowdestate’is avatud maksekontole (MERAS § 3 lõige 1 punkt 3).


  Miks on kasulik kinnisvarasse investeerida Crowdestate’i kaudu?


  Crowdestate on Euroopa juhtiv, Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsev kinnisvara ühisrahastusplatvorm.

  2014 aasta alguses tegevust alustanud Crowdestate pakub oma investoritele ligipääsu erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kinnisvarainvesteeringutele.

  Ühisrahastusprojektide põhjalik taustakontroll, asjakohane taustinformatsioon,  pädev ja kogenud meeskond ning madal minimaalne investeeringu summa (100 eurot) muudavad kinnisvara ühisrahastuse mugavaks nii väiksemate kui ka suuremate summade investeerimiseks ning hajutatud riskidega kinnisvarainvesteeringute polrtfelli loomiseks.

  Miks peaks kinnisvarasse investeerima? Loe kinnisvarasse investeerimise kohta lähemalt meie blogipostitusest "8 great reasons to invest in real estate".

  Miks on kinnisvara ühisrahastamine investorile kasulik? Loe kinnisvara ühisrahastuse kohta rohkem meie blogipostitusest "7 things you should know about real estate crowdfunding".


  Kas Crowdestate statistika lehel kuvatav tulusus on aasta baasil?


  See on lõppenud investeerimisvõimaluste tegelik keskmine tulusus.


 • Mõisted
 • Riskid
 • Investeerimine
 • Teenustasud
 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Maksustamine
 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Indentity verification
 • Isikusamasuse tuvastamine
 • Maksed

Crowdestate

Kas mina võin saada Crowdestate’i liikmeks?


Verifitseerimise protseduuri kiirendamiseks ja/või ulatuslike aruandlusnõuete vältimiseks ei paku me oma teenuseid järgmiste riikide residentidele: Afganistan, Albaania, Ameerika Samoa, Bahama, Barbados, Belau, Bosnia ja Hertsegoviina
Botswana, Burkina Faso, Burundi, Fiji, Ghana, Guam, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hiina, Iraak, Iraan, Jamaica, Jeemen, Jordaania, Kaimanisaared, Kambodža, Kesk-Aafrika Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik, Korea Rahvademokraatlik Vabariik (KRDV), Liibanon, Liibüa, Lõuna-Sudaan, Mali, Maroko, Mauritius, Moldova, Myanmar (Birma), Nicaragua, Pakistan, Panama, Samoa, Senegal, Somaalia, Sudaan, Süüria, Trinidad ja Tobago, Tuneesia, Türgi, Uganda, Ukraina, USA Neitsisaared, Valgevene, Vanuatu, Venemaa, Venezuela, Zimbabwe.


Mis on Crowdestate?


Crowdestate AS on Euroopa kinnisvara ühisrahastusplatvorm, mis tegutseb Euroopa Liidu Ühisrahastusmääruse (EL 2020/1503) ja Finantsinspektsiooni poolt väljastatud ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa alusel.

Crowdestate pakub kinnisvarainvestoritele võimalust investeerida professionaalsete kinnisvaraettevõtjate ja -arendajate poolt ellu viidavatesse kinnisvaraprojektidesse. Kõik ühisrahastamiseks avaldatavad ühisrahastuspakkumised on läbinud põhjaliku taustakontrolli ning varustatud asjakohase, hästi kaalutletud investeerimisotsuste tegemiseks vajaliku taustainformatsiooniga.

Kinnisvaraettevõtted või -arendajad kasutavad Crowdestate'i poolt pakutavaid ühisrahastusteenuseid, et kaasata oma kinnisvaraprojektide elluviimiseks vajalikku kapitali (nii laene kui ka omakapitali).

Crowdestate hoolitseb sujuva investeerimis- ja rahakaasamisprotsessi eest ning monitoorib oma investorite poolt tehtud investeeringutuid kuni nende lõppemiseni.


Millised on minu kohustused Crowdestate’i liikmena?


Crowdestate’i liikmed on kohustatud Crowdestate’ile esitama korrektsed ning ajakohased isiku- ja kontaktandmed ning kinnitused investeeritava raha päritolu kohta. Samuti on liikmetel kohustus tutvuda Crowdestate’i vahendusel sõlmitavate lepingutega. 

Investorina on Crowdestate’i liikmetel kohustus teha iseseisvaid ning kaalutletud investeerimisotsuseid.


Millised on Crowdestate’i kohustused oma liikmete ees?


Crowdestate’i kohustused oma liikmete eest on täpsemalt sätestatud Crowdestate’i kasutustingimustes ning investeerimisobjektide juhtimisteenuste lepingutes. 

Crowdestate teeb kõik endast oleneva, et liikmetele investeerimiseks välja valitud investeerimisvõimaluste kohta esitatav informatsioon oleks täpne, õige ning piisav asjatundliku investeerimisotsuse tegemiseks. 

Piisava investeerimishuvi puhul korraldab Crowdestate investeeringu tegemise eelnevalt avalikustatud tingimustel, hoolitseb kogu investeerimisperioodi jooksul objekti hea käekäigu eest ning korraldab investeerimisperioodi lõppedes investeeringust väljumise. 

Crowdestate korraldab investeerimisperioodi jooksul teenitud ning investeeringu müügist saadava tulu väljamaksmist investoritele.

Crowdestate koostab kogu investeerimisperioodi jooksul iga investeerimisobjekti kohta regulaarseid ülevaateid ning jagab neid objektidesse investeerinud liikmetega.


Kas Crowdestate on reguleeritud finantsasutus?


Crowdestate AS on Finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluv Euroopa ühisrahastusteenuse osutaja, mis tegutseb talle väljastatud tegevusloa nr 4.1-1/32 alusel. Vastavalt ühisrahastusteenuse osutaja tegevusloale on Crowdestate'il õigus oosutada alljärgnevat liiki ühisrahastusteenuseid:

 1. Laenude andmise vahendamine;
 2. Ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud ilma kindla kohustuseta instrumentide pakkumine.

Crowdestate AS ühisrahastusteenuse osutamise tegevusloa kohaselt on Crowdestate'il õigus ühisrahastustusteenuseid osutada kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

Crowdestate AS on Finantsinspektsiooni järelvalve alla kuuluv makseasutus, mis tegutseb talle väljastatud tegevusloa nr 4.1-1/82 alusel. Vastavalt makseasutuse tegevusloale on Crowdestate’il õigus oma klientidele pakkuda maksetehingu täitmise teenuseid, sealhulgas rahaliste vahendite ülekandmist Crowdestate’is avatud maksekontole (MERAS § 3 lõige 1 punkt 3).


Miks on kasulik kinnisvarasse investeerida Crowdestate’i kaudu?


Crowdestate on Euroopa juhtiv, Finantsinspektsiooni poolt väljastatud tegevusloa alusel tegutsev kinnisvara ühisrahastusplatvorm.

2014 aasta alguses tegevust alustanud Crowdestate pakub oma investoritele ligipääsu erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatele kinnisvarainvesteeringutele.

Ühisrahastusprojektide põhjalik taustakontroll, asjakohane taustinformatsioon,  pädev ja kogenud meeskond ning madal minimaalne investeeringu summa (100 eurot) muudavad kinnisvara ühisrahastuse mugavaks nii väiksemate kui ka suuremate summade investeerimiseks ning hajutatud riskidega kinnisvarainvesteeringute polrtfelli loomiseks.

Miks peaks kinnisvarasse investeerima? Loe kinnisvarasse investeerimise kohta lähemalt meie blogipostitusest "8 great reasons to invest in real estate".

Miks on kinnisvara ühisrahastamine investorile kasulik? Loe kinnisvara ühisrahastuse kohta rohkem meie blogipostitusest "7 things you should know about real estate crowdfunding".


Kas Crowdestate statistika lehel kuvatav tulusus on aasta baasil?


See on lõppenud investeerimisvõimaluste tegelik keskmine tulusus.