Klienditugi

 • Crowdestate
 • Definitions
 • Riskid
 • Investeerimine
 • Teenustasud
 • Milliste kuludega peaks ma arvestama Crowdestate’i poolt välja valitud kinnisvaraobjektidesse investeerimisel?


  Crowdestate’iga liitumine ning liikmeks olemine on tasuta.

  Esmaselturul ja järelturul investeerimistasu ei ole. Järelturul investeeringute müügi eest rakendatakse 2% + km tehingutasu. Tasu arvestatakse müüja kontolt samaaegselt ostu-müügi tehingu sõlmimisega.

  Kõik Crowdestate’ile makstavad tasud on arvestatud koguinvesteeringu sisse ning investoritelt eraldi tasusid ei võeta. Üksikutel juhtudel tuleb investoritel eraldi tasuda pangaülekannetega seotud otsekulud.


  Millised tasusid Crowdestate’i saab oma teenuste eest?


  Crowdestate saab kinnisvara ühisrahastamisprojektide käigus tasusid, mis jagunevad kapitali kaasaja ja kliendi vahel alljärgnevatel viisidel.

  Kapitali kaasaja (Sponsor):

  • Ühekordne struktureerimistasu investeerimisvõimaluste otsimise ja analüüsi, tehingu struktureerimise, kõikide lepingute koostamise ja vormistamise, SPV asutamise ja tehinguga seotud kulude katmise eest – 4%.
  • Regulaarne haldustasu teostatud projektide eest hoolitsemise, SPV juhtimis- ja raamatupidamisteenuste jms eest. Tasu määratakse projektipõhiselt kokkuleppel kapitali kaasajaga.

  Investor:

  • Projekti edukusest sõltuva tulususega projektide korral ühekordne, investeeringu kogutulususest sõltuv edukustasu. Edukustasu suuruseks on 20% iga-aastasest 8% ületavast kasumist. Edukustasu makstakse Crowdestate’ile välja peale investeeringust väljumist ning rahastajatele kuuluvate väljamaksete tegemist. Edukustasu sisaldub prognoositud tootluses, mis tähendab, et investorile teostatavalt intressimakselt edukustasu eraldi makse teostamisel enam maha ei arvestata.


  Pangaülekannetega seotud tasud

  Üldjuhul Eestis teostatud pangaülekannete vastu võtmisele ei rakendu tasusid (v.a teises valuutas ülekanded).

  Investeerimiskonto sissemaksetele, mis on teostatud mõnest muust riigist, kui Eesti, ja mille puhul on tehingutasu jäetud Crowdestate'i kanda kas osaliselt või täielikult, on Crowdestate'l õigus nimetatud tasu täies mahus maha arvestada laekunud summast. Seetõttu soovitame teise riigi pangakontolt ülekannet teostades alati kontrollida, et pangaülekande puhul võetakse sellega potentsiaalselt kaasnev ülekandetasu makse teostaja kontolt maha.

  Antud hetkel investeerimiskontolt teostatud väljamaksetele ülekande teenustasusid Crowdestate ei rakenda.


  Pangaülekanded mõnes muus valuutas

  Crowdestate'i investeerimiskontode ametlik käibel olev valuuta on euro. Seega, kõik sissemaksed, mis on teostatud mõnes muus valuutas kuuluvad konverteerimisele enne, kui summa investori investeerimiskontole laekub.

  Välisvaluutas makse vastu võtmise tasu ja valuuta konverteerimise tasu arvestatakse maha investori kontole laekuvast summast, võttes aluseks AS LHV Panga kehtiva hinnakirja.

  Crowdestate'i investeerimiskontolt saab väljamakseid samuti teostada vaid eurodes.


  Miks on Crowdestate’i teenustasud just sellised?


  Crowdestate’i tasude struktuur on üles ehitatud viisil, mis motiveeriks Crowdestate’i looma investorite jaoks maksimaalset väärtust.

  Struktureerimistasu katab peaasjalikult objektide leidmise, analüüsimise ning nendega tehingute tegemise kulud.

  Edukustasu motiveerib Crowdestate’i leidma ning välja pakkuma investeerimisvõimalusi, millel on keskmisest parem väärtuse kasvatamise potentsiaal.


 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Mõisted
 • Maksustamine
 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Verifitseerimine
 • Maksed

Teenustasud

Milliste kuludega peaks ma arvestama Crowdestate’i poolt välja valitud kinnisvaraobjektidesse investeerimisel?


Crowdestate’iga liitumine ning liikmeks olemine on tasuta.

Esmaselturul ja järelturul investeerimistasu ei ole. Järelturul investeeringute müügi eest rakendatakse 2% + km tehingutasu. Tasu arvestatakse müüja kontolt samaaegselt ostu-müügi tehingu sõlmimisega.

Kõik Crowdestate’ile makstavad tasud on arvestatud koguinvesteeringu sisse ning investoritelt eraldi tasusid ei võeta. Üksikutel juhtudel tuleb investoritel eraldi tasuda pangaülekannetega seotud otsekulud.


Millised tasusid Crowdestate’i saab oma teenuste eest?


Crowdestate saab kinnisvara ühisrahastamisprojektide käigus tasusid, mis jagunevad kapitali kaasaja ja kliendi vahel alljärgnevatel viisidel.

Kapitali kaasaja (Sponsor):

 • Ühekordne struktureerimistasu investeerimisvõimaluste otsimise ja analüüsi, tehingu struktureerimise, kõikide lepingute koostamise ja vormistamise, SPV asutamise ja tehinguga seotud kulude katmise eest – 4%.
 • Regulaarne haldustasu teostatud projektide eest hoolitsemise, SPV juhtimis- ja raamatupidamisteenuste jms eest. Tasu määratakse projektipõhiselt kokkuleppel kapitali kaasajaga.

Investor:

 • Projekti edukusest sõltuva tulususega projektide korral ühekordne, investeeringu kogutulususest sõltuv edukustasu. Edukustasu suuruseks on 20% iga-aastasest 8% ületavast kasumist. Edukustasu makstakse Crowdestate’ile välja peale investeeringust väljumist ning rahastajatele kuuluvate väljamaksete tegemist. Edukustasu sisaldub prognoositud tootluses, mis tähendab, et investorile teostatavalt intressimakselt edukustasu eraldi makse teostamisel enam maha ei arvestata.


Pangaülekannetega seotud tasud

Üldjuhul Eestis teostatud pangaülekannete vastu võtmisele ei rakendu tasusid (v.a teises valuutas ülekanded).

Investeerimiskonto sissemaksetele, mis on teostatud mõnest muust riigist, kui Eesti, ja mille puhul on tehingutasu jäetud Crowdestate'i kanda kas osaliselt või täielikult, on Crowdestate'l õigus nimetatud tasu täies mahus maha arvestada laekunud summast. Seetõttu soovitame teise riigi pangakontolt ülekannet teostades alati kontrollida, et pangaülekande puhul võetakse sellega potentsiaalselt kaasnev ülekandetasu makse teostaja kontolt maha.

Antud hetkel investeerimiskontolt teostatud väljamaksetele ülekande teenustasusid Crowdestate ei rakenda.


Pangaülekanded mõnes muus valuutas

Crowdestate'i investeerimiskontode ametlik käibel olev valuuta on euro. Seega, kõik sissemaksed, mis on teostatud mõnes muus valuutas kuuluvad konverteerimisele enne, kui summa investori investeerimiskontole laekub.

Välisvaluutas makse vastu võtmise tasu ja valuuta konverteerimise tasu arvestatakse maha investori kontole laekuvast summast, võttes aluseks AS LHV Panga kehtiva hinnakirja.

Crowdestate'i investeerimiskontolt saab väljamakseid samuti teostada vaid eurodes.


Miks on Crowdestate’i teenustasud just sellised?


Crowdestate’i tasude struktuur on üles ehitatud viisil, mis motiveeriks Crowdestate’i looma investorite jaoks maksimaalset väärtust.

Struktureerimistasu katab peaasjalikult objektide leidmise, analüüsimise ning nendega tehingute tegemise kulud.

Edukustasu motiveerib Crowdestate’i leidma ning välja pakkuma investeerimisvõimalusi, millel on keskmisest parem väärtuse kasvatamise potentsiaal.