Klienditugi

 • Crowdestate
 • Definitions
 • Riskid
 • Investeerimine
 • Teenustasud
 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Mõisted
 • Maksustamine
 • Kuidas maksustatakse minu poolt teenitavat tulu?


  Crowdestate’i platvormi rahastusmudel on enamasti struktureeritud selliselt, et platvormi liige finantseerib Juriidilise isiku projekti laenu vormis. Sellise finantseerimisvormi puhul kuulub liikmele Juriidilise isiku poolt tagastamisele põhiosana laenuks antud summa. Samuti tekib liikmel õigus teenida väljastatud laenult intressitulu. 

  Laenu põhiosa maksetele ei kohaldu täna kehtiva regulatsiooni kohaselt tulumaksukohustust. Intressimaksete puhul on aga tegemist Füüsilisest isikust laenuandjale tekkiva tuluna, millelt tuleb tasuda tulumaksu vastavalt kasumi tekkimise aastal kehtivale tulumaksuseadusele. Üldjuhul on tegemist intressi- või investeerimistulu maksustamisega, hetkel millele kohaldub Eesti üldine tulumaksumäär 20%.

  Intressitulu tekkimisel oleme protsessi oma liikmetele võimalikult mugavaks teinud ning peame tulumaksu vastavalt kehtivale määrale automaatselt intresside väljamakse teostamisel kinni. Sellekohane info edastatakse EMTA-le ning intressitulu ja sellelt kinni peetud tulumaksu info kajastub automaatselt järgmisel Füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. 

  NB! Crowdestate’i mõistes on laenuandja isik, kelle nimel on isikukoodiga vormistatud investeerimiskonto. 

  Eesti investeerimisvõimaluste puhul ei peeta intressimaksetelt tulumaksu kinni Juriidilise isiku kaudu investeerivatel isikutel ning välisriigi kodakondsetel või maksuresidentidel. Sellistel juhtudel on intressitulu deklareerimine eelpoolmainitud isiku enda vastutusel. 

  Välismaiste investeerimisvõimaluste puhul peetakse intressimaksetelt kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale. Loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/investeeringutelt-teenitud-tulu-maksustamine/

  Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

  Vajaduse korral soovitab Crowdestate oma liikmetel konsulteerida maksunõustajaga.


  Tulude deklareerimine


  Eesti investeerimisvõimalused: Tulumaksu peame kinni erakonto, aga mitte juriidilise konto korral. 

  Välismaa investeerimisvõimalused: Intressimaksetelt peetakse kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale.

  Palun loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/2020/intressimaksetelt-kinnipeetav-tulumaks-ja-tulumaksumaarad/

  Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

  Tuludeklaratsiooniks vajalikud materjalid leiad minnes "Ülevaade – Aruanded". Seal saab koostada nii intresside kui ka saldoväljavõtteid.


  Kas kapitalikahjumit saab tuludest maha arvata?


  Lühike vastus: Ei.

  MTA selgitus: Tulumaksukohustust on võimalik investeerimiskonto süsteemi kasutades edasi lükata EMP lepinguriigi või OECD liikmesriigis avalikult kaubeldavasse finantsvarasse (nt börsil kaubeldavad aktsiad, fondiosakud jm) investeerimisel. Laenusuhtel põhinevale tegevusele (nt Crowdestate kaudu) investeerimiskonto süsteem ei laiene.

  Laenult saadud intress või viivis maksustatakse tulumaksuga brutopõhimõttel ning laenusuhtest tekkivalt intressitulult ei saa maksukohustust investeerimiskonto kaudu edasi lükata (ei saa maksuvabalt reinvesteerida).

  Laenult saadud maksustamata intress või viivis tuleb isikult endal tulu laekumise aasta tuludeklaratsioonis deklareerida ning tulumaks maksta tuludeklaratsiooni alusel. Kui tulumaks on väljamakse tegemisel kohe kinni peetud Eetis asuva panga poolt, siis see kajastub Teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil.


  Järelturu tehingud


  Järeltulut investeeringuid preemiumiga soetades peaks investor enne tehingu sooritamist kaaluma tehingust tekkivate tulude ja kulude võimalikku maksustamist. Erinevad riigid käsitelvad ühisrahatusplatvormidel tehtavaid investeeringuid erinevalt ning see võib märkimisväärselt mõjutada investorit lõplikku netotulusust. Nii võib näiteks järelturult investeeringuid preemiumiga ostes investori maksuresidentsus kaasa tuua olukorra, kus investeeringu ostul tekkivat kapitalikahjumit ei ole võimalik tulumaksukohustusest maha arvata ning seetõttu võib investori tegelik tulumaksumäär sellest investeeringult olla tavapärasest märksa kõrgem.


  Siinkohal võib näiteks tuua tehingu, kus Eesti maksuresidentsusega eraisik ostab järelturult 100 EUR suuruse laenulepingu, mille kohaselt on tal õigus saada 12 EUR intresse, ning maksab selle eest müüjale 105 EUR. Lepingu lõppedes on investor teeninud tulu 7 EUR (12 EUR intressid, 5 EUR kapitalikahjum).

  Eesti maksuseaduste kohaselt ei ole eraisikutel võimalust oma investeerimiostegevustest tekkinud kahjumit tuludest maha arvata, seetõttu arvestatakse tulumaksu teenitud intressitulu (12 EUR) pealt. Oletades, et tulumaksumääraks on 20%, siis peab intresse välja maksev ettevõte kinni tulumaksu summas 2,40 EUR (20% x 12 EUR ning investor saab netona kätte 9,60 intressitulu. Investeeringu kasumiks saab sellisel juhul olema 9,60 - 5,00 = 4,60. Efektiivseks tulumaksumääraks on sellisel juhul 34,3% (2,40 / 7 = 34,3%).

  Crowdestate’i osakute müügi pealt teenitud tulu deklareerite real 5.6 - Muu eespool loetlemata maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Crowdestate maksude kinnihoidmised ja maksuametile minev info ei sisalda järelturu tehinguid.


  Kus kohas tuludeklaratsioonis ma näen Crowdestate poolt deklareeritud tulu?


  Crowdestate ise tulu ei deklareeri vaid seda teevad projektide Sponsorid.

  Näed andmeid minnes 5.1. Palk ja muu tasu.

  Välismaiste projektide puhul tuleb tulud ise deklareerida.


  Tulumaksutagastus


  Tulumaksutagastus sõltub isiku tuludeklaratsioonist. Kui aasta kestel on tulumaksuga maksustatavat tulu olnud ja tulu jääb alla 6000 eur, siis on tagastus.

  Maksuarvestus on summeeritud isiku kõikide investeerimiskontode osas kronoloogilises järjestuses mitte iga konto kohta eraldi. Vaadata oma sisse- ja väljamakseid tabelis 6.5.  Maksuresidentsuse dokumendi näidis


  Selline näeb välja maksuresidentsuse dokumenti. Selle saab Maksu- ja Tolliametist.

  Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel. 


  Kus saab maksuresidentsust tõendava dokumenti?


  Vastav dokument ei ole äriregistrist alla laetav. Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel.


 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Verifitseerimine
 • Maksed

Maksustamine

Kuidas maksustatakse minu poolt teenitavat tulu?


Crowdestate’i platvormi rahastusmudel on enamasti struktureeritud selliselt, et platvormi liige finantseerib Juriidilise isiku projekti laenu vormis. Sellise finantseerimisvormi puhul kuulub liikmele Juriidilise isiku poolt tagastamisele põhiosana laenuks antud summa. Samuti tekib liikmel õigus teenida väljastatud laenult intressitulu. 

Laenu põhiosa maksetele ei kohaldu täna kehtiva regulatsiooni kohaselt tulumaksukohustust. Intressimaksete puhul on aga tegemist Füüsilisest isikust laenuandjale tekkiva tuluna, millelt tuleb tasuda tulumaksu vastavalt kasumi tekkimise aastal kehtivale tulumaksuseadusele. Üldjuhul on tegemist intressi- või investeerimistulu maksustamisega, hetkel millele kohaldub Eesti üldine tulumaksumäär 20%.

Intressitulu tekkimisel oleme protsessi oma liikmetele võimalikult mugavaks teinud ning peame tulumaksu vastavalt kehtivale määrale automaatselt intresside väljamakse teostamisel kinni. Sellekohane info edastatakse EMTA-le ning intressitulu ja sellelt kinni peetud tulumaksu info kajastub automaatselt järgmisel Füüsilise isiku tuludeklaratsioonil. 

NB! Crowdestate’i mõistes on laenuandja isik, kelle nimel on isikukoodiga vormistatud investeerimiskonto. 

Eesti investeerimisvõimaluste puhul ei peeta intressimaksetelt tulumaksu kinni Juriidilise isiku kaudu investeerivatel isikutel ning välisriigi kodakondsetel või maksuresidentidel. Sellistel juhtudel on intressitulu deklareerimine eelpoolmainitud isiku enda vastutusel. 

Välismaiste investeerimisvõimaluste puhul peetakse intressimaksetelt kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale. Loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/investeeringutelt-teenitud-tulu-maksustamine/

Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

Vajaduse korral soovitab Crowdestate oma liikmetel konsulteerida maksunõustajaga.


Tulude deklareerimine


Eesti investeerimisvõimalused: Tulumaksu peame kinni erakonto, aga mitte juriidilise konto korral. 

Välismaa investeerimisvõimalused: Intressimaksetelt peetakse kinni tulumaks kõikide investeerimiskontode puhul vastavalt riikide vahel sõlmitud tulumaksumäärale.

Palun loe lähemalt siit: https://blog.crowdestate.eu/2020/intressimaksetelt-kinnipeetav-tulumaks-ja-tulumaksumaarad/

Juhul, kui investorilt on väljamaksete tegemise käigus kinni peetud vähem tulumaksu, kui seda Eesti riigis kehtiv tulumaksuseadus nõuab, tuleb investoril iseseisvalt deklareerida (osaliselt) maksustamata jäänud tulu ning vajadusel tasuda täiendavat tulumaksu.

Tuludeklaratsiooniks vajalikud materjalid leiad minnes "Ülevaade – Aruanded". Seal saab koostada nii intresside kui ka saldoväljavõtteid.


Kas kapitalikahjumit saab tuludest maha arvata?


Lühike vastus: Ei.

MTA selgitus: Tulumaksukohustust on võimalik investeerimiskonto süsteemi kasutades edasi lükata EMP lepinguriigi või OECD liikmesriigis avalikult kaubeldavasse finantsvarasse (nt börsil kaubeldavad aktsiad, fondiosakud jm) investeerimisel. Laenusuhtel põhinevale tegevusele (nt Crowdestate kaudu) investeerimiskonto süsteem ei laiene.

Laenult saadud intress või viivis maksustatakse tulumaksuga brutopõhimõttel ning laenusuhtest tekkivalt intressitulult ei saa maksukohustust investeerimiskonto kaudu edasi lükata (ei saa maksuvabalt reinvesteerida).

Laenult saadud maksustamata intress või viivis tuleb isikult endal tulu laekumise aasta tuludeklaratsioonis deklareerida ning tulumaks maksta tuludeklaratsiooni alusel. Kui tulumaks on väljamakse tegemisel kohe kinni peetud Eetis asuva panga poolt, siis see kajastub Teie eeltäidetud tuludeklaratsioonil.


Järelturu tehingud


Järeltulut investeeringuid preemiumiga soetades peaks investor enne tehingu sooritamist kaaluma tehingust tekkivate tulude ja kulude võimalikku maksustamist. Erinevad riigid käsitelvad ühisrahatusplatvormidel tehtavaid investeeringuid erinevalt ning see võib märkimisväärselt mõjutada investorit lõplikku netotulusust. Nii võib näiteks järelturult investeeringuid preemiumiga ostes investori maksuresidentsus kaasa tuua olukorra, kus investeeringu ostul tekkivat kapitalikahjumit ei ole võimalik tulumaksukohustusest maha arvata ning seetõttu võib investori tegelik tulumaksumäär sellest investeeringult olla tavapärasest märksa kõrgem.


Siinkohal võib näiteks tuua tehingu, kus Eesti maksuresidentsusega eraisik ostab järelturult 100 EUR suuruse laenulepingu, mille kohaselt on tal õigus saada 12 EUR intresse, ning maksab selle eest müüjale 105 EUR. Lepingu lõppedes on investor teeninud tulu 7 EUR (12 EUR intressid, 5 EUR kapitalikahjum).

Eesti maksuseaduste kohaselt ei ole eraisikutel võimalust oma investeerimiostegevustest tekkinud kahjumit tuludest maha arvata, seetõttu arvestatakse tulumaksu teenitud intressitulu (12 EUR) pealt. Oletades, et tulumaksumääraks on 20%, siis peab intresse välja maksev ettevõte kinni tulumaksu summas 2,40 EUR (20% x 12 EUR ning investor saab netona kätte 9,60 intressitulu. Investeeringu kasumiks saab sellisel juhul olema 9,60 - 5,00 = 4,60. Efektiivseks tulumaksumääraks on sellisel juhul 34,3% (2,40 / 7 = 34,3%).

Crowdestate’i osakute müügi pealt teenitud tulu deklareerite real 5.6 - Muu eespool loetlemata maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Crowdestate maksude kinnihoidmised ja maksuametile minev info ei sisalda järelturu tehinguid.


Kus kohas tuludeklaratsioonis ma näen Crowdestate poolt deklareeritud tulu?


Crowdestate ise tulu ei deklareeri vaid seda teevad projektide Sponsorid.

Näed andmeid minnes 5.1. Palk ja muu tasu.

Välismaiste projektide puhul tuleb tulud ise deklareerida.


Tulumaksutagastus


Tulumaksutagastus sõltub isiku tuludeklaratsioonist. Kui aasta kestel on tulumaksuga maksustatavat tulu olnud ja tulu jääb alla 6000 eur, siis on tagastus.

Maksuarvestus on summeeritud isiku kõikide investeerimiskontode osas kronoloogilises järjestuses mitte iga konto kohta eraldi. Vaadata oma sisse- ja väljamakseid tabelis 6.5.Maksuresidentsuse dokumendi näidis


Selline näeb välja maksuresidentsuse dokumenti. Selle saab Maksu- ja Tolliametist.

Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel. 


Kus saab maksuresidentsust tõendava dokumenti?


Vastav dokument ei ole äriregistrist alla laetav. Dokumenti on võimalik taotleda kontakteerudes otse EMTA-ga või täita avalduse taotlus veebilehel.