Klienditugi

 • Crowdestate
 • Definitions
 • Riskid
 • Investeerimine
 • Millist ja kui suurt tulu võiks ma oma kinnisvarainvesteeringutelt oodata?


  Kinnisvarainvesteeringud teenivad investorile tulu kahel viisil: regulaarse üürituluna ning kinnisvara väärtuse kasvuna. 

  Kinnisvarainvesteeringute kogutulusus on vara klasside lõikes erinev, sõltudes nii investeerimisperioodi jooksul saadavast üüritulust kui ka kinnisvara hinnatõusu suurusest. 

  Ärikinnisvara puhul võib regulaarne üüritootlus olla suurusjärgus 6 - 9% kinnisvara turuväärtusest aastas, kvaliteetse elukondliku kinnisvara üüritootlus on täna suurusjärgus 3-4% kinnisvara turuväärtusest aastas. 

  Kinnisvaraarendustesse investeeritud raha tootlusootus on märkimisväärselt kõrgem, samuti on kõrgemad ka selliste projektidega kaasnevad riskid.

  Kinnisvara hinna muutumist (nii kallinemist kui odavnemist) on raske ette prognoosida, kuid pikemal perioodil korreleerub kinnisvara hind hästi inflatsiooni ning palgakasvuga.

  Crowdestate lisab igat investeerimisvõimalust tutvustavatele materjalidele enda poolt koostatud finantsmudeli, mille põhjal oleme prognoosinud investeeringu võimalikku tulususes. Samas väljendab finantsmudeli põhjal prognoositud tootlusootus ainult Crowdestate’i nägemust ning seda ei saa mingil juhul käsitleda kui lubadust või garantiid. Iga investeerimisotsust tegev Crowdestate’i liige peaks investeerimisotsuse tegemisel lähtuma ainult enda isiklikest seisukohtadest ning hindamismudelitest.


  Kuidas jaotatakse kinnisvaraobjektist teenitavat tulu investorite vahel?


  Kinnisvaraobjektist teenitav tulu kuulub investorite vahel jaotamisele proportsionaalselt nende poolt tehtud investeeringutele.

  Investeeringust teenitavad tulud kantakse regulaarselt Crowdestate’i liikmete investeerimiskontodele, kus liikmetel on võimalik neid endale välja maksta või uuesti edasi investeerida.


  Miks rahastatakse investeeringuid laenudega ning mitte omakapitaliga?


  Crowdestate viis läbi põhjaliku analüüsi, selgitamaks välja juriidiliselt korrektset ning investorite jaoks kõige optimaalsemat rahastamismudelit.

  Ühisinvesteerimise eripäraks on asjaolu, et ühte investeerimisobjekti võib raha paigutada mitusada või -tuhat investorit. Omakapitalil põhineva rahastamismudeli korral nõuaks selliselt hulgalt investoritelt raha kaasamine avaliku väärtpaberiemissiooni korraldamist, mis on regulatiivselt keeruline, väga kallis ning aeganõudev.

  Seetõttu oleme otsustanud, et tänases õiguslikus keskkonnas on kõige kasulikum rakendada laenudel põhinevat rahastamismudelit.

  Investorid rahastavad sobivat investeeringut eritüüpi laenulepingutega, kus intressitulu tekib projektist teenitava tulu jaotamisel investorite vahel.

  Investeerimisperioodi jooksul teenitavate tulude väljamaksetega tagastatakse investoritele nende poolt antud laenude põhiosa, mille tulemusel saab kogu investeerimisperioodi jooksul teenitud tulult tekkivat tulumaksukohustust edasi lükata viimase põhiosamakseni.

  Koos investeerimisperioodi lõpuks tehtava viimase maksega makstakse investoritele välja kinnisvaraobjekti müügist saadav tulu.

  Crowdestate’i poolt välja töötatud rahastamismudel tagab investoritele kinnisvaraomanikuga võrdse tulususe ning võimaldab lükata tulumaksukohustuse edasi kaugemasse tulevikku.


  Kuidas valida endale sobivat investeerimisobjekti?


  Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskiprofiiliga investeerimisvõimalusi - kinnisvaraprojektid, ettevõtete rahastamine kui ka hüpoteeklaenud.

  Iga Crowdestate’i liige on vaba otsustamaks, milline investeerimisvõimalus sobib kõige paremini tema investeerimiseesmärkide, investeerimishorisondi ning riskitaluvusega.


  Kuidas toimub projekti väljumine?


  Iga investeerimisvõimaluse välja pakkumisel määratleb Crowdestate investeeringust väljumise tingimused. Üldjuhul sätestame igale investeeringule ajahorisondi, kui kaua on plaanis konkreetset investeerimisobjekti hoida. 

  Mõne objekti puhul võib eesmärgiks olla ka nt “30%-line hinnatõus” – sellisel juhul müüakse objekt ära kohe, kui selle eest on võimalik saada soetushinnast 30% kõrgemat hinda. 

  Näiteks kinnisvaraarenduste puhul lõpeb investeering koos arendusprojekti müügiga.


  Investeeringu minimaalsed ja maksimaalsed suurused


  Iga investeeringu minimaalseks suuruseks 100 eurot ning investeerida saab 100 euro intervallidega (näiteks 100, 200, 500, 1000 jne eurot).

  Investeerimisvõimalus avaneb esimeseks 24-tunniks eelbroneerimisperioodiga. See tähendab, et selle perioodi jooksul saab üks investor teostada ühe investeerimiskorralduse soovitud maksimaalses investeeringu summas. Kui eelbroneerimine saab läbi, siis määrab lõpliku investeeringu summa investeerida soovivate investorite arv. Investeeringu summa jääb 100€ ja sisestatud maksimaalse investeeringu vahemikku.

  Eelbroneerimisperioodi kohta saab lähemalt lugeda siit: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/


  Kuidas alustada investeerimist?


  Investeerimisvõimalustega tutvumiseks pead sa olema Crowdestate’i registreeritud kasutaja. Investeeringu tegemiseks pead sa olema edastanud meile seadusandluses nõutud andmed ja kinnitused.

  Registreeritud kasutajana on sul võimalik avada endale üks või mitu investeerimiskontot, mille kaudu toimub Sinu investeeringute tegemine ja tagastamine.

  Investeeringu tegemiseks peab Sinu investeerimiskontol olema piisav summa vabasid vahendeid. Vajadusel saad Sa oma investeerimiskontole raha juurde kanda, kasutades selleks Sinu investeerimiskontoga seotud unikaalset viitenumbrit.

  Alusta investeerimist investeerimisvõimalustega tutvumisest. Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskitasemega investeerimisvõimalusi. Soovitame sul kaaluda erinevate investeerimisvõimaluste sobivust oma investeerimissoovi pikkuse ning isikliku riskitaluvusega. Sobiva investeerimisvõimaluse puudumisel ära torma investeerima mõnda olemasolevasse, kuid sulle mitte sobivasse võimalusse. Crowdestate lisab regulaarselt uusi investeerimisvõimalusi ning me oleme kindlad, et mõne aja möödudes leiad sa endale sobiva investeeringu.

  Sobiva investeeringu leidmisel sisesta enda poolt investeeritav summa ning sõlmi laenuleping. Lepingu sõlmimisel teeb Crowdestate Sinu investeerimiskontole investeeringu summale vastava reserveeringu.

  Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks on koos investeeringu tegemiseks vajalik kogusumma, korraldab Crowdestate investeeringu tegemise. Selle käigus kantakse Sinu kontol reserveeritud investeeringu summa edasi raha kaasavale ettevõttele.

  Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks ei ole investeeringu tegemiseks vajalikku summat kokku saadud, loetakse sõlmitud laenuleping lõppenuks ning Crowdestate vabastab Sinu investeerimiskontol oleva raha reserveeringust.


  Kas Crowdestate saab minu eest investeerimiskorralduse teostada või broneerida?


  Lühike vastus on: Ei

  Investeerimistehingu teostamine Crowdestate’i platvormil eeldab vabade vahendite olemasolu kasutaja investeerimiskontol. Juhul, kui kasutajal investeerimiskontol vabu vahendeid ei ole, või need ei jõuaks enne projekti finantseerimismahu täitumist kontole, ei ole Crowdestate’l tehniliselt võimalik kasutaja nimele projektist teatud summat broneerida.

  Investeerimistehinguid saab teostada vaid investeerimiskonto omanik vabade vahendite olemasolul.

  Investeerimistehinguid saab platvormil teostada vaid investeerimiskonto omanik kasutaja turvalisusega seotud põhjustel. Nagu ka pangakontoga, saab meie investeerimiskontolt vabade vahendite ulatuses tehinguid teostada vaid selle konto omanik, või isik, kellele kasutaja on usaldanud oma paroolidega ligipääsu Crowdestate’i platvormile.

  Oluline on teada, et oma kontole lisaisikule ligipääsu andes saabub investeerimistehingute kinnitamiseks vajalik SMS ikkagi vaid ühele – investeerimiskonto andmetesse salvestatud mobiiltelefoni numbrile.


  Mis saab peale investeeringu tegemist?


  Edasi ei juhtugi midagi väga märkimisväärset. Teile tekib kontole investeerimisportfell, koos selle investeeringuga seotud laenulepinguga - lepingus on mõlemad osapooled kirjas. Ja siis ei ole muud, kui oodata projekti lõppu. Projekti lõppemisel tagastatakse investeeritud summa ning teenitud intressitulu.

  Investoritele on investeerimine teenustasudeta.


  Kuidas katkestada laenulepingut?


  Laenulepingut katkestada pole võimalik, investeerides projekti sõlmisid meiega ka vastava lepingu. 

  Küll aga saad soovi korral end investeeringu järelturul maha müüa.


  Mida tähendab, kui projekt on “Ootab arveldamist” staatuses?


  Investorite kaitseks ei kanna Crowdestate enne projekti Sponsorile raha kuni kõik dokumentidega seonduv on 100% korras. “Ootel” saatus tähendeb, et mõned detailid vajavad veel kinnitamist.


 • Teenustasud
 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Mõisted
 • Maksustamine
 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Verifitseerimine
 • Maksed

Investeerimine

Millist ja kui suurt tulu võiks ma oma kinnisvarainvesteeringutelt oodata?


Kinnisvarainvesteeringud teenivad investorile tulu kahel viisil: regulaarse üürituluna ning kinnisvara väärtuse kasvuna. 

Kinnisvarainvesteeringute kogutulusus on vara klasside lõikes erinev, sõltudes nii investeerimisperioodi jooksul saadavast üüritulust kui ka kinnisvara hinnatõusu suurusest. 

Ärikinnisvara puhul võib regulaarne üüritootlus olla suurusjärgus 6 - 9% kinnisvara turuväärtusest aastas, kvaliteetse elukondliku kinnisvara üüritootlus on täna suurusjärgus 3-4% kinnisvara turuväärtusest aastas. 

Kinnisvaraarendustesse investeeritud raha tootlusootus on märkimisväärselt kõrgem, samuti on kõrgemad ka selliste projektidega kaasnevad riskid.

Kinnisvara hinna muutumist (nii kallinemist kui odavnemist) on raske ette prognoosida, kuid pikemal perioodil korreleerub kinnisvara hind hästi inflatsiooni ning palgakasvuga.

Crowdestate lisab igat investeerimisvõimalust tutvustavatele materjalidele enda poolt koostatud finantsmudeli, mille põhjal oleme prognoosinud investeeringu võimalikku tulususes. Samas väljendab finantsmudeli põhjal prognoositud tootlusootus ainult Crowdestate’i nägemust ning seda ei saa mingil juhul käsitleda kui lubadust või garantiid. Iga investeerimisotsust tegev Crowdestate’i liige peaks investeerimisotsuse tegemisel lähtuma ainult enda isiklikest seisukohtadest ning hindamismudelitest.


Kuidas jaotatakse kinnisvaraobjektist teenitavat tulu investorite vahel?


Kinnisvaraobjektist teenitav tulu kuulub investorite vahel jaotamisele proportsionaalselt nende poolt tehtud investeeringutele.

Investeeringust teenitavad tulud kantakse regulaarselt Crowdestate’i liikmete investeerimiskontodele, kus liikmetel on võimalik neid endale välja maksta või uuesti edasi investeerida.


Miks rahastatakse investeeringuid laenudega ning mitte omakapitaliga?


Crowdestate viis läbi põhjaliku analüüsi, selgitamaks välja juriidiliselt korrektset ning investorite jaoks kõige optimaalsemat rahastamismudelit.

Ühisinvesteerimise eripäraks on asjaolu, et ühte investeerimisobjekti võib raha paigutada mitusada või -tuhat investorit. Omakapitalil põhineva rahastamismudeli korral nõuaks selliselt hulgalt investoritelt raha kaasamine avaliku väärtpaberiemissiooni korraldamist, mis on regulatiivselt keeruline, väga kallis ning aeganõudev.

Seetõttu oleme otsustanud, et tänases õiguslikus keskkonnas on kõige kasulikum rakendada laenudel põhinevat rahastamismudelit.

Investorid rahastavad sobivat investeeringut eritüüpi laenulepingutega, kus intressitulu tekib projektist teenitava tulu jaotamisel investorite vahel.

Investeerimisperioodi jooksul teenitavate tulude väljamaksetega tagastatakse investoritele nende poolt antud laenude põhiosa, mille tulemusel saab kogu investeerimisperioodi jooksul teenitud tulult tekkivat tulumaksukohustust edasi lükata viimase põhiosamakseni.

Koos investeerimisperioodi lõpuks tehtava viimase maksega makstakse investoritele välja kinnisvaraobjekti müügist saadav tulu.

Crowdestate’i poolt välja töötatud rahastamismudel tagab investoritele kinnisvaraomanikuga võrdse tulususe ning võimaldab lükata tulumaksukohustuse edasi kaugemasse tulevikku.


Kuidas valida endale sobivat investeerimisobjekti?


Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskiprofiiliga investeerimisvõimalusi - kinnisvaraprojektid, ettevõtete rahastamine kui ka hüpoteeklaenud.

Iga Crowdestate’i liige on vaba otsustamaks, milline investeerimisvõimalus sobib kõige paremini tema investeerimiseesmärkide, investeerimishorisondi ning riskitaluvusega.


Kuidas toimub projekti väljumine?


Iga investeerimisvõimaluse välja pakkumisel määratleb Crowdestate investeeringust väljumise tingimused. Üldjuhul sätestame igale investeeringule ajahorisondi, kui kaua on plaanis konkreetset investeerimisobjekti hoida. 

Mõne objekti puhul võib eesmärgiks olla ka nt “30%-line hinnatõus” – sellisel juhul müüakse objekt ära kohe, kui selle eest on võimalik saada soetushinnast 30% kõrgemat hinda. 

Näiteks kinnisvaraarenduste puhul lõpeb investeering koos arendusprojekti müügiga.


Investeeringu minimaalsed ja maksimaalsed suurused


Iga investeeringu minimaalseks suuruseks 100 eurot ning investeerida saab 100 euro intervallidega (näiteks 100, 200, 500, 1000 jne eurot).

Investeerimisvõimalus avaneb esimeseks 24-tunniks eelbroneerimisperioodiga. See tähendab, et selle perioodi jooksul saab üks investor teostada ühe investeerimiskorralduse soovitud maksimaalses investeeringu summas. Kui eelbroneerimine saab läbi, siis määrab lõpliku investeeringu summa investeerida soovivate investorite arv. Investeeringu summa jääb 100€ ja sisestatud maksimaalse investeeringu vahemikku.

Eelbroneerimisperioodi kohta saab lähemalt lugeda siit: https://blog.crowdestate.eu/2018/uus-eelbroneerimissusteem-mida-tasub-teada/


Kuidas alustada investeerimist?


Investeerimisvõimalustega tutvumiseks pead sa olema Crowdestate’i registreeritud kasutaja. Investeeringu tegemiseks pead sa olema edastanud meile seadusandluses nõutud andmed ja kinnitused.

Registreeritud kasutajana on sul võimalik avada endale üks või mitu investeerimiskontot, mille kaudu toimub Sinu investeeringute tegemine ja tagastamine.

Investeeringu tegemiseks peab Sinu investeerimiskontol olema piisav summa vabasid vahendeid. Vajadusel saad Sa oma investeerimiskontole raha juurde kanda, kasutades selleks Sinu investeerimiskontoga seotud unikaalset viitenumbrit.

Alusta investeerimist investeerimisvõimalustega tutvumisest. Crowdestate teeb oma liikmetele kättesaadavaks erineva pikkuse ja riskitasemega investeerimisvõimalusi. Soovitame sul kaaluda erinevate investeerimisvõimaluste sobivust oma investeerimissoovi pikkuse ning isikliku riskitaluvusega. Sobiva investeerimisvõimaluse puudumisel ära torma investeerima mõnda olemasolevasse, kuid sulle mitte sobivasse võimalusse. Crowdestate lisab regulaarselt uusi investeerimisvõimalusi ning me oleme kindlad, et mõne aja möödudes leiad sa endale sobiva investeeringu.

Sobiva investeeringu leidmisel sisesta enda poolt investeeritav summa ning sõlmi laenuleping. Lepingu sõlmimisel teeb Crowdestate Sinu investeerimiskontole investeeringu summale vastava reserveeringu.

Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks on koos investeeringu tegemiseks vajalik kogusumma, korraldab Crowdestate investeeringu tegemise. Selle käigus kantakse Sinu kontol reserveeritud investeeringu summa edasi raha kaasavale ettevõttele.

Kui rahastamiskampaania tähtaja saabumise ajaks ei ole investeeringu tegemiseks vajalikku summat kokku saadud, loetakse sõlmitud laenuleping lõppenuks ning Crowdestate vabastab Sinu investeerimiskontol oleva raha reserveeringust.


Kas Crowdestate saab minu eest investeerimiskorralduse teostada või broneerida?


Lühike vastus on: Ei

Investeerimistehingu teostamine Crowdestate’i platvormil eeldab vabade vahendite olemasolu kasutaja investeerimiskontol. Juhul, kui kasutajal investeerimiskontol vabu vahendeid ei ole, või need ei jõuaks enne projekti finantseerimismahu täitumist kontole, ei ole Crowdestate’l tehniliselt võimalik kasutaja nimele projektist teatud summat broneerida.

Investeerimistehinguid saab teostada vaid investeerimiskonto omanik vabade vahendite olemasolul.

Investeerimistehinguid saab platvormil teostada vaid investeerimiskonto omanik kasutaja turvalisusega seotud põhjustel. Nagu ka pangakontoga, saab meie investeerimiskontolt vabade vahendite ulatuses tehinguid teostada vaid selle konto omanik, või isik, kellele kasutaja on usaldanud oma paroolidega ligipääsu Crowdestate’i platvormile.

Oluline on teada, et oma kontole lisaisikule ligipääsu andes saabub investeerimistehingute kinnitamiseks vajalik SMS ikkagi vaid ühele – investeerimiskonto andmetesse salvestatud mobiiltelefoni numbrile.


Mis saab peale investeeringu tegemist?


Edasi ei juhtugi midagi väga märkimisväärset. Teile tekib kontole investeerimisportfell, koos selle investeeringuga seotud laenulepinguga - lepingus on mõlemad osapooled kirjas. Ja siis ei ole muud, kui oodata projekti lõppu. Projekti lõppemisel tagastatakse investeeritud summa ning teenitud intressitulu.

Investoritele on investeerimine teenustasudeta.


Kuidas katkestada laenulepingut?


Laenulepingut katkestada pole võimalik, investeerides projekti sõlmisid meiega ka vastava lepingu. 

Küll aga saad soovi korral end investeeringu järelturul maha müüa.


Mida tähendab, kui projekt on “Ootab arveldamist” staatuses?


Investorite kaitseks ei kanna Crowdestate enne projekti Sponsorile raha kuni kõik dokumentidega seonduv on 100% korras. “Ootel” saatus tähendeb, et mõned detailid vajavad veel kinnitamist.