Suport

 • Crowdestate
 • Definitions
 • Riscuri
 • Investiția
 • Taxe
 • Cont de investitii
 • Piata secundara
 • Terminologie
 • SPV


  SPV este o abreviere engleză larg răspândită pentru termenul "Special Purpose Vehicle", care desemnează o societate înființată cu un scop unic (de exemplu, realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliară).

  Crowdestate folosește SPV-uri pentru a structura proiecte de crowdfunding imobiliar prin interpunerea unui SPV între proprietarul proiectului și investitori. În timpul ofertei de crowdfunding, investitorii ar subscrie acțiuni ale unui SPV (instrumente admise în scopuri de crowdfunding), iar apoi SPV-ul ar folosi capitalul obținut pentru a achiziționa acțiuni ale proprietarului proiectului.


  Licitație cu dobândă


  Scopul licitației de dobânzi este de a oferi dezvoltatorului de proiect o rată a dobânzii cât mai apropiată de ratele pieței.

  O licitație de dobândă este o piață bazată pe o licitație olandeză în care dezvoltator proiectului stabilește rata maximă a dobânzii oferită investitorilor, iar investitorii care participă la licitație depun oferte privind rata dobânzii în timpul ofertei de finanțare participativă. Ratele finale ale dobânzilor pentru împrumuturi și lista investitorilor care acordă împrumuturi se stabilesc la sfârșitul ofertei de finanțare participativă (crowdfunding).

  Exemplu

  Dezvoltator de proiect a publicat o ofertă de finanțare participativă prin intermediul Crowdestate, în cadrul căreia valoarea țintă maximă a împrumuturilor este de 450 000 EUR, iar rata maximă a dobânzii împrumuturilor este de 12%.

  Investitorii depun următoarele oferte de împrumut, care sunt clasificate de la cea mai mică rată a dobânzii la cea mai mare:

  1. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 10,0%;
  2. 200.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 10,5%;
  3. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 11,2%;
  4. 200.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 11,5%;
  5. 100.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 12,0%;
  6. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 12,0%.

  Investitorii au făcut oferte de împrumut în valoare totală de 950.000 EUR, care este mai mare decât valoarea țintă maximă a împrumuturilor solicitate de către dezvoltator proiectului.Îndeplinirea sumei totale a împrumutului începe cu oferta cu cea mai mică rată a dobânzii. Ofertele de împrumut A și B participă integral la oferta de finanțare participativă, în valoare totală de 350 000 EUR. Oferta C participă la partea rămasă din ofertele A și B (adică în valoare de 100.000 EUR), iar oferta de împrumut făcută de investitorul C în valoare de 50.000 de euro rămâne respinsă.

  Ofertele de împrumut D, E și F sunt considerate nereușite și, prin urmare, sunt respinse.

  Toate ofertele de împrumut reușite suportă rata dobânzii solicitată de ultimul investitor câștigător (în acest exemplu - 11,2%, oferită de investitorul C).


  Tipuri de investiții imobiliare


  Închiriere - Investiții în proiecte de fluxuri de numerar.

  Dezvoltare - Investiții în proiecte de dezvoltare imobiliară (construcția și vânzarea de clădiri).

  Speculative - Investiții imobiliare riscante în faza inițială, în care principalii parametri ai proiectului de dezvoltare sunt cunoscuți, dar care s-ar putea schimba semnificativ pe parcursul implementării proiectului (de exemplu, procesul de zonare, durata acestuia, precum și potențialele drepturi de construire).


  Rată anuală de rentabilitate


  O rată anuală de rentabilitate reprezintă profitul sau pierderea unei investiții pe o perioadă de un an, exprimată ca procent din capitalul investiției.


  LTV


  LTV este acronimul de la "Loan-to-value", care reprezintă raportul dintre un împrumut și valoarea unui activ, exprimat în procente.

  De exemplu, dacă o proprietate valorează 50.000 de euro, iar valoarea împrumutului este de 40.000 de euro, atunci LTV este de 40.000 ÷ 50.000 = 80%.


  Persoana expusă politic (PEP)


  O persoană expusă politic este o persoană fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante și în legătură cu care persistă riscuri conexe.

  Se consideră că cel puțin următoarele persoane îndeplinesc funcții publice importante:

  1. șeful de stat sau șeful guvernului;
  2. ministru, ministru adjunct sau ministru asistent;
  3. membru al unui organ legislativ;
  4. membru al unui organ de conducere al unui partid politic;
  5. judecător al celei mai înalte instanțe judecătorești a unei țări;
  6. auditor general sau membru al consiliului de supraveghere sau al comitetului executiv al unei bănci centrale;
  7. cancelarul justiției;
  8. ambasador, emisar sau însărcinat cu afaceri;
  9. un ofițer de rang înalt din cadrul forțelor armate;
  10. membru al unui organ administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi de stat;
  11. director, director adjunct și membru al unui organ de conducere al unei organizații internaționale.

  Funcționarii de rang mediu sau inferior nu sunt considerați persoane expuse politic.

  O persoană care, conform unei liste publicate de Comisia Europeană, este considerată o persoană care îndeplinește funcții publice importante de către un stat membru al Uniunii Europene, Comisia Europeană sau o organizație internațională acreditată pe teritoriul Uniunii Europene este considerată persoană expusă politic.


  Asociat apropiat


  Persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse politic înseamnă o persoană fizică care este: 

  1. despre care se știe că deține împreună cu o persoană expusă politic un drept de proprietate efectivă asupra unei persoane juridice sau a unui trust;
  2. despre care se știe că are relații de afaceri apropiate cu o persoană expusă politic;
  3. este beneficiarul efectiv al unei persoane juridice sau al unui trust înființat în interesul unei persoane expuse politic.

  LTC


  LTC este un acronim pentru "Loan to Cost", un raport utilizat în dezvoltarea imobiliară și în construcții pentru a compara valoarea împrumutului utilizat pentru a finanța un proiect cu costul de construcție al proiectului.

  De exemplu, dacă proiectul costă 1 milion de euro pentru a fi finalizat, iar valoarea împrumutului este de 750.000 de euro, raportul împrumut-cost (LTC) ar fi de 75%.


  Proiect de finanțare participativă


  Proiect de finanțare participativă înseamnă activitatea sau activitățile comerciale pentru care un dezvoltator de proiect intenționează să obțină finanțare prin oferta de finanțare participativă.


  Ofertă de finanțare participativă


  Ofertă de finanțare participativă înseamnă orice comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă, realizată sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre condițiile ofertei și despre proiectul de finanțare participativă oferit, astfel încât să permită investitorului să investească în proiectul de finanțare participativă.


  Dezvoltator de proiect


  Dezvoltator de proiect înseamnă orice persoană fizică sau juridică care intenționează să obțină finanțare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă.


  Cash drag


  Cash drag se referă la impactul negativ al excesului de numerar asupra performanței financiare a unui portofoliu de investiții. Cu alte cuvinte, cash drag este un cost de oportunitate - în loc să fie investită în active generatoare de randament, o parte din portofoliul dumneavoastră este deținută în numerar.

  Cel mai simplu mod de a minimiza cash drag-ul este să utilizați Autoinvest pentru a vă automatiza activitățile de investiții.


 • Taxe
 • Probleme tehnice
 • Autoinvest
 • Pre-rezervare
 • Verifying
 • Plăți

Terminologie

SPV


SPV este o abreviere engleză larg răspândită pentru termenul "Special Purpose Vehicle", care desemnează o societate înființată cu un scop unic (de exemplu, realizarea unui proiect de dezvoltare imobiliară).

Crowdestate folosește SPV-uri pentru a structura proiecte de crowdfunding imobiliar prin interpunerea unui SPV între proprietarul proiectului și investitori. În timpul ofertei de crowdfunding, investitorii ar subscrie acțiuni ale unui SPV (instrumente admise în scopuri de crowdfunding), iar apoi SPV-ul ar folosi capitalul obținut pentru a achiziționa acțiuni ale proprietarului proiectului.


Licitație cu dobândă


Scopul licitației de dobânzi este de a oferi dezvoltatorului de proiect o rată a dobânzii cât mai apropiată de ratele pieței.

O licitație de dobândă este o piață bazată pe o licitație olandeză în care dezvoltator proiectului stabilește rata maximă a dobânzii oferită investitorilor, iar investitorii care participă la licitație depun oferte privind rata dobânzii în timpul ofertei de finanțare participativă. Ratele finale ale dobânzilor pentru împrumuturi și lista investitorilor care acordă împrumuturi se stabilesc la sfârșitul ofertei de finanțare participativă (crowdfunding).

Exemplu

Dezvoltator de proiect a publicat o ofertă de finanțare participativă prin intermediul Crowdestate, în cadrul căreia valoarea țintă maximă a împrumuturilor este de 450 000 EUR, iar rata maximă a dobânzii împrumuturilor este de 12%.

Investitorii depun următoarele oferte de împrumut, care sunt clasificate de la cea mai mică rată a dobânzii la cea mai mare:

 1. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 10,0%;
 2. 200.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 10,5%;
 3. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 11,2%;
 4. 200.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 11,5%;
 5. 100.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 12,0%;
 6. 150.000 EUR, cu o rată a dobânzii de 12,0%.

Investitorii au făcut oferte de împrumut în valoare totală de 950.000 EUR, care este mai mare decât valoarea țintă maximă a împrumuturilor solicitate de către dezvoltator proiectului.Îndeplinirea sumei totale a împrumutului începe cu oferta cu cea mai mică rată a dobânzii. Ofertele de împrumut A și B participă integral la oferta de finanțare participativă, în valoare totală de 350 000 EUR. Oferta C participă la partea rămasă din ofertele A și B (adică în valoare de 100.000 EUR), iar oferta de împrumut făcută de investitorul C în valoare de 50.000 de euro rămâne respinsă.

Ofertele de împrumut D, E și F sunt considerate nereușite și, prin urmare, sunt respinse.

Toate ofertele de împrumut reușite suportă rata dobânzii solicitată de ultimul investitor câștigător (în acest exemplu - 11,2%, oferită de investitorul C).


Tipuri de investiții imobiliare


Închiriere - Investiții în proiecte de fluxuri de numerar.

Dezvoltare - Investiții în proiecte de dezvoltare imobiliară (construcția și vânzarea de clădiri).

Speculative - Investiții imobiliare riscante în faza inițială, în care principalii parametri ai proiectului de dezvoltare sunt cunoscuți, dar care s-ar putea schimba semnificativ pe parcursul implementării proiectului (de exemplu, procesul de zonare, durata acestuia, precum și potențialele drepturi de construire).


Rată anuală de rentabilitate


O rată anuală de rentabilitate reprezintă profitul sau pierderea unei investiții pe o perioadă de un an, exprimată ca procent din capitalul investiției.


LTV


LTV este acronimul de la "Loan-to-value", care reprezintă raportul dintre un împrumut și valoarea unui activ, exprimat în procente.

De exemplu, dacă o proprietate valorează 50.000 de euro, iar valoarea împrumutului este de 40.000 de euro, atunci LTV este de 40.000 ÷ 50.000 = 80%.


Persoana expusă politic (PEP)


O persoană expusă politic este o persoană fizică care exercită sau a exercitat funcții publice importante și în legătură cu care persistă riscuri conexe.

Se consideră că cel puțin următoarele persoane îndeplinesc funcții publice importante:

 1. șeful de stat sau șeful guvernului;
 2. ministru, ministru adjunct sau ministru asistent;
 3. membru al unui organ legislativ;
 4. membru al unui organ de conducere al unui partid politic;
 5. judecător al celei mai înalte instanțe judecătorești a unei țări;
 6. auditor general sau membru al consiliului de supraveghere sau al comitetului executiv al unei bănci centrale;
 7. cancelarul justiției;
 8. ambasador, emisar sau însărcinat cu afaceri;
 9. un ofițer de rang înalt din cadrul forțelor armate;
 10. membru al unui organ administrativ, de conducere sau de supraveghere al unei întreprinderi de stat;
 11. director, director adjunct și membru al unui organ de conducere al unei organizații internaționale.

Funcționarii de rang mediu sau inferior nu sunt considerați persoane expuse politic.

O persoană care, conform unei liste publicate de Comisia Europeană, este considerată o persoană care îndeplinește funcții publice importante de către un stat membru al Uniunii Europene, Comisia Europeană sau o organizație internațională acreditată pe teritoriul Uniunii Europene este considerată persoană expusă politic.


Asociat apropiat


Persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse politic înseamnă o persoană fizică care este: 

 1. despre care se știe că deține împreună cu o persoană expusă politic un drept de proprietate efectivă asupra unei persoane juridice sau a unui trust;
 2. despre care se știe că are relații de afaceri apropiate cu o persoană expusă politic;
 3. este beneficiarul efectiv al unei persoane juridice sau al unui trust înființat în interesul unei persoane expuse politic.

LTC


LTC este un acronim pentru "Loan to Cost", un raport utilizat în dezvoltarea imobiliară și în construcții pentru a compara valoarea împrumutului utilizat pentru a finanța un proiect cu costul de construcție al proiectului.

De exemplu, dacă proiectul costă 1 milion de euro pentru a fi finalizat, iar valoarea împrumutului este de 750.000 de euro, raportul împrumut-cost (LTC) ar fi de 75%.


Proiect de finanțare participativă


Proiect de finanțare participativă înseamnă activitatea sau activitățile comerciale pentru care un dezvoltator de proiect intenționează să obțină finanțare prin oferta de finanțare participativă.


Ofertă de finanțare participativă


Ofertă de finanțare participativă înseamnă orice comunicare din partea unui furnizor de servicii de finanțare participativă, realizată sub orice formă și prin orice mijloace, care prezintă informații suficiente despre condițiile ofertei și despre proiectul de finanțare participativă oferit, astfel încât să permită investitorului să investească în proiectul de finanțare participativă.


Dezvoltator de proiect


Dezvoltator de proiect înseamnă orice persoană fizică sau juridică care intenționează să obțină finanțare prin intermediul unei platforme de finanțare participativă.


Cash drag


Cash drag se referă la impactul negativ al excesului de numerar asupra performanței financiare a unui portofoliu de investiții. Cu alte cuvinte, cash drag este un cost de oportunitate - în loc să fie investită în active generatoare de randament, o parte din portofoliul dumneavoastră este deținută în numerar.

Cel mai simplu mod de a minimiza cash drag-ul este să utilizați Autoinvest pentru a vă automatiza activitățile de investiții.