Klienditugi

 • Crowdestate
 • Definitions
 • Ühisrahastus


  Ühisrahastus on innovatiivne internetipõhine erinevate projektide finantseerimiseks kasutatav meetod, kus projekti elluviimiseks vajaminev raha kaasatakse väikeste summade kaupa suure arvu inimeste käest.

  Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus defineerib ühisrahastust kui "investorite ja projektiomanike äritegevuse rahastamise huvide kokkuviimist ühisrahastusplatvormi kaudu".

  Ühisrahastust võib jaotada kaheks põhimõtteliselt erinevaks kategooriaks:

  • laenude andmise vahendamine (ehk laenupõhine ühisrahastus);
  • projektiomanike või eriotstarbelise üksuse poolne vabalt võõrandatavate, ilma kindla kohustuseta väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumine (ehk investeerimispõhine ühisrahastus).

  Kapitali liigid


  Tagatud laen on kõige turvalisem ja vastavalt ka kõige madalama tulususega kapitaliliik, mille tagatiseks on tavaliselt ettevõtte varadele seatav hüpoteek või muu pandi liik. Tagatud laenud tagastakse alati kõige esimeses järjekorras.

  Tagamata laen on omakapitali ja tagatud laenude vahepealne kapitalikiht, mille riskitase on kõrgem kui tagatud laenudel, samuti on kõrgem ka selle kapitalikihi tulusus. Tagamata laen makstakse kapitali omanikule tagasi peale tagatud laenukohustuste kustutamist.

  Mezzanine ehk vahefinantseerimine on ettevõtte omakapitali ja tagatud laenude vahele paigutuv hübriidkapital (allutatud laen või eelisomakapital), mis on omakapitalist madalama riskiga ning mis makstakse kapitali omanikule välja peale tagatud ja tagamata laenude tagastamist, kuid enne omakapitali väljamakseid omanikele. Lisaks tavapärasele intressile võivad mezzanine kapitalile lisanduda projekti kasumlikkusest sõltuvad preemiad.

  Omakapital on omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapital ning see kuulub väljamaksmisele kõige viimasena.


  Kapitalikahjum


  Kapitalikahjum on arvestuslik näitaja, mis on kirjeldab investeeringu soetushinna ja investeeringu põhiosa väärtuse vahet.

  Kapitalikahjum tekib juhul, kui investeering soetatakse järelturult investeeringu põhiosa jäägist kallima hinnaga.


  Tegelik kasusaaja


  Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse;

  Juriidilise isiku puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

  Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25%-list osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. 

  Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühingus, mis on füüsilise isiku kontrolli all, üks või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

  Usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul in tegelikuks kasusaajaks:

  • asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud;
  • usaldusisik, vara valitseja või valdaja; 
  • vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud või 
  • soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb.

  Kohalik riikliku taustaga isik


  Kohalik riikliku taustaga isik on isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.


  Pereliige


  Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; laps ja tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem.


 • Riskid
 • Investeerimine
 • Teenustasud
 • Investeerimiskonto
 • Järelturg
 • Mõisted
 • Maksustamine
 • Tehnilised küsimused
 • Autoinvest
 • Eelbroneerimine
 • Verifitseerimine
 • Maksed

Definitions

Ühisrahastus


Ühisrahastus on innovatiivne internetipõhine erinevate projektide finantseerimiseks kasutatav meetod, kus projekti elluviimiseks vajaminev raha kaasatakse väikeste summade kaupa suure arvu inimeste käest.

Euroopa Liidu Ühisrahastusmäärus defineerib ühisrahastust kui "investorite ja projektiomanike äritegevuse rahastamise huvide kokkuviimist ühisrahastusplatvormi kaudu".

Ühisrahastust võib jaotada kaheks põhimõtteliselt erinevaks kategooriaks:

 • laenude andmise vahendamine (ehk laenupõhine ühisrahastus);
 • projektiomanike või eriotstarbelise üksuse poolne vabalt võõrandatavate, ilma kindla kohustuseta väärtpaberite ja ühisrahastuse eesmärgil aktsepteeritud instrumentide pakkumine (ehk investeerimispõhine ühisrahastus).

Kapitali liigid


Tagatud laen on kõige turvalisem ja vastavalt ka kõige madalama tulususega kapitaliliik, mille tagatiseks on tavaliselt ettevõtte varadele seatav hüpoteek või muu pandi liik. Tagatud laenud tagastakse alati kõige esimeses järjekorras.

Tagamata laen on omakapitali ja tagatud laenude vahepealne kapitalikiht, mille riskitase on kõrgem kui tagatud laenudel, samuti on kõrgem ka selle kapitalikihi tulusus. Tagamata laen makstakse kapitali omanikule tagasi peale tagatud laenukohustuste kustutamist.

Mezzanine ehk vahefinantseerimine on ettevõtte omakapitali ja tagatud laenude vahele paigutuv hübriidkapital (allutatud laen või eelisomakapital), mis on omakapitalist madalama riskiga ning mis makstakse kapitali omanikule välja peale tagatud ja tagamata laenude tagastamist, kuid enne omakapitali väljamakseid omanikele. Lisaks tavapärasele intressile võivad mezzanine kapitalile lisanduda projekti kasumlikkusest sõltuvad preemiad.

Omakapital on omanike poolt ettevõttesse paigutatud kapital ning see kuulub väljamaksmisele kõige viimasena.


Kapitalikahjum


Kapitalikahjum on arvestuslik näitaja, mis on kirjeldab investeeringu soetushinna ja investeeringu põhiosa väärtuse vahet.

Kapitalikahjum tekib juhul, kui investeering soetatakse järelturult investeeringu põhiosa jäägist kallima hinnaga.


Tegelik kasusaaja


Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes teeb oma mõju ära kasutades tehingu või toimingu või omab muul viisil kontrolli tehingu, toimingu või teise isiku üle ja kelle huvides, kasuks või arvel tehing või toiming tehakse;

Juriidilise isiku puhul on tegelik kasusaaja füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

Otsene omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab füüsiline isik äriühingus 25%-list osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust. 

Kaudne omamine on kontrolli teostamise viis, mille puhul omab äriühingus 25% suurust osalust pluss üks aktsia või üle 25% suurust omandiõigust äriühingus, mis on füüsilise isiku kontrolli all, üks või mitu äriühingut, mis on sama füüsilise isiku kontrolli all.

Usaldusfondi, seltsingu, ühisuse või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikute ühenduse puhul in tegelikuks kasusaajaks:

 • asutaja või isik, kes on varakogumisse vara üle andnud;
 • usaldusisik, vara valitseja või valdaja; 
 • vara säilimist tagav ja kontrolliv isik, kui selline isik on määratud või 
 • soodustatud isik või kui soodustatud isik või isikud määratakse tulevikus, siis isikute ring, kelle huvides selline ühendus peamiselt asutati või tegutseb.

Kohalik riikliku taustaga isik


Kohalik riikliku taustaga isik on isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid Eestis, teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Euroopa Liidu institutsiooni juures.


Pereliige


Pereliige on riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; laps ja tema abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik; vanem.